More visits from a male osprey this week, nothing the Glaslyn pair can’t deal with. The chicks are growing so fast, but they are easy to tell apart even if there is only a few days difference between them. The eldest two are getting into their darker plumage, the youngest is still as cute as ever, in downy white with a mini black mask across its eyes. In only a month and a half, the chicks will be similar sizes to their parents, and starting to stretch their beautifully marked wings for their first flight. The swallow is still sitting tight on the nest, we should be hearing peeps from the nest any day now. The swans with their cygnets are looking for crumbs daily, and a family of Canada geese with nine chicks ferry up and down the river.
Remember to pop by the Coffee Morning on Tuesday from 10am to 12pm, for some peanuts and seeds, and teas and cakes for yourself.

Daeth gwalch y pysgod gwryw arall i ymweld ar safle wythnos yma, ond mae par Glaslyn yn delio efo’r ymwelydd yn dda. Mae’r cywion yn tyfu’n gyflym, i feddwl mai dim ond diwrnod neu ddau sydd rhwng y tri mae’n rhwydd dweud y gwahaniaeth rhyngddynt. Mae’r ddau henaf yn dechrau dangos eu phlu tywyll ac mae’r cyw ifengaf yn ddel iawn, a dal yn dangos ei manblu, efo masg du bach o gwmpas ei lygaid.

Mewn tua mis a hanner bydd y cywion tua’r’ un maint a’u rhieni ac yn dechrau ymestyn eu hadenydd ar gyfer eu hediad cyntaf. Mae’r wennol dal i eistedd ar ei wyau, a ddylwn ni glywed gwichian cyn bo hir gobeithio. Mae’r elyrch efo’u cywion yn edrych am fanion yn ddyddiol, ac mae 'na wyddau Canada a naw cyw yn nofio i fyny ac i lawr yr afon yn gyson. Cofiwch ddod i’r Bore Coffi ar ddydd Mawrth am 10yb tan 12yp, am gnau a hadau ar gyfer yr adar, a the a chacennau ar eich cyfer chi.