With the high winds this week the nest has been strengthened by the large branches that the Osprey have been bringing in. There has been frequent passing of other Osprey over the nest which have caused the female to be a bit edgy, one of them may even be YC the 2008 chick who has been bothering other Osprey on a nearby platform.

 

The female has been chasing off buzzards, peregrines and crows and the male has been staying close to the nest during the day but has been fishing quite late into the evening as late as 9.00p.m. on Friday.

 

Both birds have been busy decorating the nest with fresh green oak leaves and russety lichens. 

 

No sign of a chick yet, but we are keeping our fingers crossed for the weekend arrival.

 

The Bar-headed Geese have frequently been paddling up the river along with the resident Whooper Swans.  There has also been many sightings of Hares in the fields along with Curlew, Sandpiper and Lapwing 

 

 

Yn sgil gwyntoedd cryfion yr wythnos hon mae’r Gweilch y Pysgod ‘di bod yn cryfhau’r nyth  â rhagor o frigau. Mae nifer o Weilch eraill ‘di bod yn aflonyddu’r iâr trwy hedfan uwchben y nyth yn ddiweddar. Mae’n bosib mai ‘YC’, cyw 2008, oedd un ohonyn nhw. Mae hwnnw wedi bod yn creu helynt i Walch arall ar blatfform cyfagos.

 

Ma’r iâr ‘di bod yn erlid sawl boda, hebog tramor a bran, tra bod y ceiliog ‘di bod ‘di aros yn agos i’r nyth yn ystod y dydd ond yn mynd i bysgota yn reit hwyr – fuodd o wrthi mor hwyr a 9 o’r gloch nos Wener diwethaf.

 

Mae’r ddau aderyn ‘di bod yn brysur hefyd yn addurno’r nyth â dail derw ffres a chen.

 

Does dim golwg o’r cyw cyntaf eto, ein gobaith yw y daw o dros y penwythnos.

 

Mae’r Gwyddau  Pen-frith wedi eu gweld yn padlo i fyny’r afon yn rheolaidd yng nghwmni Elyrch y Gogledd sydd wedi aros yma efo ni. Da ni hefyd wedi gweld ambell i ‘Sgwarnog yn caeau gerllaw yn ogystal â sawl Gylfinir, Pibydd y Dorlan a Chornchwiglen.