Blog dwyiethog yw hwn, sgroliwch lawr ar gyfer y fersiwn Saesneg / This is a bilingual blog. Please scroll down for the English language version.

26ain Awst 2012

Wedi dyddiau o dywydd gwlyb, gwyntog ac, ar adegau, stormus, cafwyd syrpreis pan wnaeth y cyw roeddem ni’n meddwl oedd wedi ymadael â’r ardal  ymddangos ar y  nyth unwaith eto. Cafodd ei erlid i ffwrdd gan un o'r cywion eraill, ond dychwelodd ychydig yn ddiweddarach i gael ei fwydo gan y ceiliog. Roedd o’n brysur iawn yma ar brynhawn Sadwrn pan ddaliwyd dim llai na phedwar pysgodyn o fewn y cyfnod o ddwy awr!

Fe welwyd y bod y gwerni unwaith eto’r wythnos hon yn hedfan dros y cae, hwyliodd teulu’r elyrch â chywion mawr heibio ar yr afon ar sawl achlysur, ymddangsodd dryw bach yn ein gardd bywyd gwyllt sydd wedi’i ail-wampio, ac roedd nifer fawr o weision y neidr yn gwibio o amgylch y ganolfan.

Uchafbwynt yr Wythnos! - y dyfrgi yn dod i wyneb y dŵr  yn union o flaen y guddfan er mawr foddhad i’r staff ac ymwelwyr oedd yn digwydd bod yn y ‘man iawn ar yr adeg iawn'!

Isod: Llun o cyw modrwy rhif 80 a ddaeth yn ol ar ol 10 diwrnod o fod i ffwrdd!

Above: the chick with the ring blue 80 has returned after a gap of 10 days!


26th August 2012

After a very wet and windy, and at times stormy few days there was a surprise in that the chick we thought had left the area appeared back on the nest.  It was chased off by one of the other chicks but returned to be fed by the adult male a short while later.  There was a lot of activity on Saturday afternoon when there were no less than four fish brought in within the space of two hours!

The marsh harrier was again seen over the field this week.  Other sightings have been of the swan family with the now very large cygnets gliding gracefully past the hide on several occasions, a wren seen in the now refurbished Wildlife garden and lots of dragonflies and iridescent Hawkers flitting around the centre.

Highlight of the Week! – The Otter surfaced directly in front of the hide much to the delight of the staff and visitors who happened to be ‘in the right place at the right time’!