Glaslyn osprey diary

Places to visit

Places to visit
Do you love our nature reserves? Share your thoughts with the community. Or if you're thinking about visiting and would like to find out more, ask away!

Glaslyn osprey diary

Follow the fortunes of a pair of ospreys breeding near Porthmadog in north Wales.
 • Newid mewn rheolaeth y safle / Change in managemament of the site

  Mae project Gweilch y Pysgod Glaslyn yn cael ei redeg gan Gwmni Diddordeb Cymunedol - Bywyd Gwyllt Glaslyn. Isod mae eu gwefan, neu dilynnwch nhw ar Facebook. 

  The Glaslyn Osprey project is now run by a Community Interest Company - Glaslyn Wildlife. Click below for their website or to follow them on Facebook. 

  http://www.glaslynwildlife.co.uk/

  https://www.facebook.com/BywydGwylltGlaslynWildlife

 • Exciting times at the Glaslyn Osprey site in north Wales for 2014

  Just to let you all know that Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife - a community interest company - will take over the management of the Glaslyn Osprey Project from 2014.

  A pair of ospreys has bred in the Glaslyn Valley since 2004 and RSPB Cymru has been running a viewing centre at Pont Croesor near Porthmadog since 2005. A great big ‘thank you’ to the staff and volunteers who helped show this wonderful spectacle to over 300,000 visitors who visited the site over the years, and who saw 23 chicks successfully fledge from the nest during that that time.

  We look forward to the Glaslyn ospreys and the new venture going from strength to strength. For more information about Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife, visiting arrangements to the site for the 2014 season and opportunities to volunteer for the project please visit their facebook page https://www.facebook.com/BywydGwylltGlaslynWildlife/info or the @GlaslynWildlife Twitter feed.

 • Pwy fentrai lanhau'r nyth?! Who would dare clean the nest?!

  scroll down for English...

  Mae’r cywion yn 11 wythnos oed  bellach (i ble mae’r amser yn mynd dwedwch?) ac i’w gweld yn ffit ac iach iawn. Mae’n edrych yn debyg eu bod hyd yn oed yn pysgota ar ben eu hunain, er yn dal i ddibynnu are u rhieni am ran fwyaf o’r bwyd.

  Yn y llun isod, gwelwn bioden fentrus, ddi-ofn yn glanhau’r nyth...er, mi ddiflannodd yn reit sydyn unwaith gyrhaeddodd un o’r rhieni yn ôl!

  Hefyd yr wythnos hon, daeth yr alarch a’r cywion (sydd llawer mwy aeddfed!) yn eu holau. Rydym hefyd wedi gweld bod tinwen yn hela, a chip sydyn o'r dyfrgi del.

  The chicks are now 11 weeks old and seem to be extremely fit and healthy. It seems that they may even be fishing for themselves although they are still dependent on the adult for the bulk of their food.  The attached photo's show some very enterprising and fearless magpie clearing up in the nest...although it did disappear quickly when an adult arrived on the nest!

  Also seen this week, a return visit by the swan and cygnets (how they have matured!).  We’ve seen a hunting hen harrier, and fleeting glimpses of the wonderful otter.