Glaslyn osprey diary

Places to visit

Places to visit
Do you love our nature reserves? Share your thoughts with the community. Or if you're thinking about visiting and would like to find out more, ask away!

Glaslyn osprey diary

Follow the fortunes of a pair of ospreys breeding near Porthmadog in north Wales.
 • Exciting times at the Glaslyn Osprey site in north Wales for 2014

  Just to let you all know that Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife - a community interest company - will take over the management of the Glaslyn Osprey Project from 2014.

  A pair of ospreys has bred in the Glaslyn Valley since 2004 and RSPB Cymru has been running a viewing centre at Pont Croesor near Porthmadog since 2005. A great big ‘thank you’ to the staff and volunteers who helped show this wonderful spectacle to over 300,000 visitors who visited the site over the years, and who saw 23 chicks successfully fledge from the nest during that that time.

  We look forward to the Glaslyn ospreys and the new venture going from strength to strength. For more information about Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife, visiting arrangements to the site for the 2014 season and opportunities to volunteer for the project please visit their facebook page https://www.facebook.com/BywydGwylltGlaslynWildlife/info or the @GlaslynWildlife Twitter feed.

 • Pwy fentrai lanhau'r nyth?! Who would dare clean the nest?!

  scroll down for English...

  Mae’r cywion yn 11 wythnos oed  bellach (i ble mae’r amser yn mynd dwedwch?) ac i’w gweld yn ffit ac iach iawn. Mae’n edrych yn debyg eu bod hyd yn oed yn pysgota ar ben eu hunain, er yn dal i ddibynnu are u rhieni am ran fwyaf o’r bwyd.

  Yn y llun isod, gwelwn bioden fentrus, ddi-ofn yn glanhau’r nyth...er, mi ddiflannodd yn reit sydyn unwaith gyrhaeddodd un o’r rhieni yn ôl!

  Hefyd yr wythnos hon, daeth yr alarch a’r cywion (sydd llawer mwy aeddfed!) yn eu holau. Rydym hefyd wedi gweld bod tinwen yn hela, a chip sydyn o'r dyfrgi del.

  The chicks are now 11 weeks old and seem to be extremely fit and healthy. It seems that they may even be fishing for themselves although they are still dependent on the adult for the bulk of their food.  The attached photo's show some very enterprising and fearless magpie clearing up in the nest...although it did disappear quickly when an adult arrived on the nest!

  Also seen this week, a return visit by the swan and cygnets (how they have matured!).  We’ve seen a hunting hen harrier, and fleeting glimpses of the wonderful otter.

   

 • Ein ceiliog ni yn cael ei glodfori! High praise for our osprey!

  Scroll down for English...

  Mae llawer o weithgarwch wedi bod yn digwydd uwchben y nyth dros y dyddiau diwethaf, gan ein bod wedi cael ‘ymyrrwr’! Daeth y ceiliog yn ôl i’r nyth â hyrddyn mawr cyn inni gau’r ganolfan i lawr ddydd Sul, ond fe gafodd y fenyw ifanc (6C) cryn drafferth yn ceisio’i daclo. Bymtheg munud yn ddiweddarach, tra roedd hi’n dal i’w fwyta, fe laniodd y gwryw ar y nyth a dechrau mantellu ac bihafio’n gynhyrfus braidd. Eiliadau wedyn, fe aeth yn sydyn fel saethyn a thra redden ni’n edrych drwy’r beinociwlars, fe ddechreuodd frwydro yn yr awyr yn erbyn gwalch mwy o faint. Roedd yr iâr yn cadw golwg o dop y goeden a’r ifanc yn swatio yn y nyth. Aeth y frwydr ymlaen am gryn dipyn a’u crafangau wedi’u cloi yn uchel yn yr awyr ar un pwynt! Dychwelodd yn ôl i’r nyth ar ôl rhai munudau, ond fe lwyddodd i amddiffyn ei dir. Tyden ni ddim yn siwr os oedd wedi ymladd ar ôl hyn, ond roedd ei sgiliau wedi’n syfrdannu ni gyd!

  Oddeutu’r un amser ddydd Llun, roedd yr ymyrrwr yn ei ôl. Ond yn amlwg roedd wedi cael digon y diwrnod cynt gan na fuodd iddo aros o gwmpas am hir. Yr unig beth roedd yn rhaid i’r ceiliog ei wneud oedd hedfan o’i amgylch ac mi hedfanodd y gwalch arall i gyfeiriad y gogledd

  Er gwaetha’r helbul yma, mae’r gweilch ifanc yn dod ymlaen yn dda iawn ac yn mentro’n uwch i fyny pob dydd.

  There has been a lot of activity above the nest for the last few days as we have had an 'interloper'!  The adult male brought in a large mullet just before closing time Sunday and the young female (6C) had a bit of a job tackling it. 15 minutes later, whilst she was still eating, the adult male landed on the nest, began mantling, and was very agitated.  Seconds later, he took off like an exocet missile and whilst we were watching through binoculars and scopes, an aerial battle began against a larger bird. The female kept watch from the top of the tree and the young bird was cowering in the nest.  The battle went on for quite some time and they even locked talons mid air at one point!   After convincingly defending the area for several minutes, the male landed back on the nest.  I do not know if he was exhausted but we were breathless with admiration for his skill.

  Around the same time on Monday, the interloper returned. However, it must have had enough the previous day as it did not linger long in the nest area. All the adult male had to do was fly around and make a couple of passes and the other osprey flew away to the north.

  Despite of this turmoil, the young ospreys are doing very well and are venturing further and higher each day.