RSPB
Plant
Make and do Go back to the RSPB homepage Under 6s Discover Play Join In
Print page

Ffracsiynau syml

Blwyddyn 3 hydref a haf.

Ffracsiynau, Amcanion Dysgu 21, 23

Adnabod ffracsiynau uned megis ½, 1/3, ¼, 1/5, 1/10 & au defnyddio i ddarganfod ffracsiynau siapiau a rhifau.
Dechrau adnabod ffracsiynau syml sydd yn sawl rhan o rhywbeth cyfan, megis ¾, 2/3, neu 3/10.

Gwneud penderfyniadau, Amcan Dysgu 61

Dewis a defnyddio gweithrediadau addas (gan gynnwys lluosiadau a rhaniadau) i ddatrys problemau geiriol, a dulliau addas o gyfrifo: meddyliol, meddyliol gyda nodiadau, pensil a phapur.

Os bydd disgyblion yn dangos diddordeb arbennig yn y gweithgaredd yma efallai yr hoffent gymryd rhan yn Sgwâr Gwyllt, arolwg bywyd gwyllt i blant a drefnir gan adran iau yr RSPB.

Am ychwaneg o wybodaeth cysylltwch â:

Carole McCormick
RSPB
The Lodge
Sandy
Swydd Bedford
SG19 2DL
01767 680551

Adnoddau

Taflen Gweithgareddau Myfyrwyr

Amrediad Oedran

Cyfnod Allweddol 2, blwyddyn 3.

Y Gweithgaredd

Gan ddefnyddior Daflen Gweithgareddau Myfyrwyr mae angen ir disgyblion ateb cyfres o broblemau geiriol syn cynnwys cyfrifo ffracsiynau ac yna choladu eu hatebion mewn tabl.