RSPB
Plant
Make and do Go back to the RSPB homepage Under 6s Discover Play Join In
Print page

Dysgu

Children being shown birds

Image: Chris Gomersall

Dylai’r wybodaeth yma helpu gyda phrojectau ysgol ar adar, ac mae’r gweithgareddau yn cysylltu’n uniongyrchol gyda chwricwlwm pynciau unigol, er efallai y byddwch yn gallu eu defnyddio ar draws terfynau pynciau.  Mae’r deunydd yn addas ar gyfer pob gwlad yn y DU ac maent ar gael yn y Gymraeg ac yn y Saesneg.

Yn ogystal â’r tudalennau gwefan yma, mae gan yr RSPB a’i aelodaeth iau, Fforwyr Bywyd Gwyllt, lawer i’w gynnig i chi yn ‘y byd go iawn’, yn amrywio o drefnu teithiau ysgol i’n gwarchodfeydd natur i’n cystadlaethau blynyddol a chylchgronau penigamp.  Mae’n rhoi gwybodaeth ac mae’n llawer o hwyl.  Ond cyn i chi ruthro allan i weld adar yn eu cynefin, edrychwch ar weddill yr adran ieuenctid – gallwch ddysgu llawer o’r gemau a’r tudalennau eraill yma hefyd.