RSPB
Plant
Make and do Go back to the RSPB homepage Under 6s Discover Play Join In
Print page

Dysgu

Children being shown birds

Dylai’r wybodaeth yma helpu gyda phrojectau ysgol ar adar, ac mae’r gweithgareddau yn cysylltu’n uniongyrchol gyda chwricwlwm pynciau unigol, er efallai y byddwch yn gallu eu defnyddio ar draws terfynau pynciau.  Mae’r deunydd yn addas ar gyfer pob gwlad yn y DU ac maent ar gael yn y Gymraeg ac yn y Saesneg.

Yn ogystal â’r tudalennau gwefan yma, mae gan yr RSPB a’i aelodaeth iau, Fforwyr Bywyd Gwyllt, lawer i’w gynnig i chi yn ‘y byd go iawn’, yn amrywio o drefnu teithiau ysgol i’n gwarchodfeydd natur i’n cystadlaethau blynyddol a chylchgronau penigamp.  Mae’n rhoi gwybodaeth ac mae’n llawer o hwyl.  Ond cyn i chi ruthro allan i weld adar yn eu cynefin, edrychwch ar weddill yr adran ieuenctid – gallwch ddysgu llawer o’r gemau a’r tudalennau eraill yma hefyd.