Gwyliwch y gwyllt yn dod yn fyw gydag RSPB Cymru

Eleri Wynne

Monday 21 March 2016

Wrth i Groeso Cymru ddathlu'r Flwyddyn Antur, mae RSPB Cymru yn eich gwahodd i ryddhau'r anian wyllt sydd ynoch a chamu i'r awyr agored

Mae antur yn ysgogi meddyliau lu; mae'n gyffrous, mae'n feiddgar ac weithiau mae'n syfrdanol. I rai, gallai olygu rhoi cynnig ar chwaraeon eithafol, neu fynd ar daith goginio o bosib. Eleni, fodd bynnag, wrth i Gymru ddathlu "popeth epig" yn ystod ei Blwyddyn Antur (nodyn 2), hoffai RSPB Cymru eich herio i fynd ar eich antur eich hun yn eich gwarchodfa natur agosaf.


O deithiau cerdded ysblennydd i fywyd gwyllt anhygoel, mae'r cyfan i'w gael yng ngwarchodfeydd natur RSPB Cymru, a dyma'r lleoliad perffaith ar gyfer eich antur wyllt eich hunain. Felly eleni, dihangwch rhag straen a phrysurdeb bywyd bob dydd a mentrwch i ryfeddod yr anghyfarwydd - ar hyd clogwyni arfordirol trawiadol RSPB Ynys Lawd neu RSPB Ynys Dewi efallai; neu drwy archwilio hanes naturiol rhyfeddol RSPB Conwy; coedwigoedd clychau'r gog hardd RSPB Ynys-hir; drwy fwynhau taith feicio o amgylch RSPB Llyn Efyrnwy neu drwy ymweld â chorsydd tawel RSPB Gwlyptiroedd Casnewydd.


Mae Eleri Wynne, Swyddog Cyfathrebu RSPB Cymru, yn esbonio: "Nid oes angen i chi fod mewn cariad â chwaraeon eithafol i fwynhau antur go iawn yng Nghymru - mae'r antur hwnnw ar gael ym mhob lliw a llun. Drwy ymweld â'n gwarchodfeydd natur, gall teuluoedd fwynhau anturiaethau newydd ac annisgwyl trwy ganfod hynodrwydd a rhyfeddod y bywyd gwyllt o'u cwmpas. P'un a ydynt yn mwynhau'r golygfeydd godidog, yn cael cip ar adar hardd, yn chwilota am fwystfilod bach, yn cael picnic yn yr haul, neu'n baeddu yn y baw - mae rhywbeth yno i bawb.


"Teithiau canfod yw'r anturiaethau gorau - maent yn aros yn y cof ac yn creu argraff am byth. Pan fyddwch chi yng nghanol byd natur, nid yn unig y bydd yn gwneud i chi deimlo'n fwy egnïol, ond bydd yn tanio dychymyg plant ac oedolion fel ei gilydd, gan greu oes o antur."


Yn y cyfnod hyd at Benwythnos Antur Croeso Cymru ar 2-3 Ebrill (nodyn 3), mae RSPB Cymru yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau antur ar draws ei warchodfeydd sydd yn cynnig oriau o hwyl i'r teulu cyfan. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan yr RSPB www.rspb.org.uk/events.


Last Updated: Tuesday 28 August 2018

Tagged with: Country: Wales Topic: Reserves