Wythnos y Gwirfoddolwyr yn cyrraedd gwarchodfeydd RSPB Cymru yng ngogledd Cymru

Danny Wyn Griffith

Wednesday 31 May 2017

Bydd digwyddiadau llawn hwyl yn cael eu cynnal yng ngwarchodfeydd RSPB Cymru yng ngogledd Cymru rhwng 1 a 7 Mehefin yn ystod y gwyl flynyddol ledled y DU.

Bydd RSPB Cymru yn cydnabod ei wirfoddolwyr yr wythnos nesaf fel rhan o'r wyl flynyddol y DU, Wythnos y Gwirfoddolwyr. Mae'r wyl ledled y DU yn cael ei threfnu er mwyn tynnu sylw at bwysigrwydd y gwaith sy'n cael ei wneud gan wirfoddolwyr ym mhob rhan o'r DU. Bydd digwyddiadau'n cael eu cynnal yn RSPB Cors Ddyga (RSPB Malltraeth gynt), RSPB Ynys Lawd ac RSPB Conwy er mwyn cydnabod a gwobrwyo'r gwirfoddolwyr presennol a'r rhai newydd am eu cefnogaeth amhrisiadwy i fyd natur.

Bydd RSPB Cors Ddyga yn cynnal sesiwn galw heibio ar 3 Mehefin rhwng 10ayb a 4yp fel rhan o'u dathliadau ar gyfer Wythnos y Gwirfoddolwyr. Byddwch yn gallu creu blychau nythu, cymryd rhan mewn taith dywys a helpu gyda'r rheolaeth ymarferol ar y warchodfa.

Bydd Ffair Bioamrywiaeth RSPB Conwy yn cael ei chynnal ar 3 Mehefin rhwng 10:30am a 4pm, gan gynnig taith gerdded gyda'r adar yn y bore a gweithgareddau natur ymarferol. Hefyd bydd gan y ffair lawer o wybodaeth am sut gallwch chi wneud defnydd da o'ch sgiliau gwirfoddol a helpu byd natur yn eich ardal.

Bydd cystadleuaeth ffotograffiaeth RSPB Ynys Lawd yn parhau i gael ei chynnal gydag enillwyr yn cael eu dewis bob mis. Mae'r gystadleuaeth yn rhedeg drwy gydol y flwyddyn fel rhan o ddathliadau penblwydd y warchodfa'n 40 oed. Bydd gwybodaeth ar gael hefyd yn y warchodfa am sut allwch chi helpu fel gwirfoddolwr RSPB Cymru a helpu i wneud gwahaniaeth i fyd natur.

Mae Swyddog Datblygu Cymunedol a Gwirfoddolwyr newydd RSPB Cymru, Eva Vazquez-Garcia, yn gyfrifol am recriwtio gwirfoddolwyr ledled gogledd Cymru. Dywedodd: "Mae'r Wythnos Gwirfoddolwyr yn gyfle gwych i dynnu sylw at y gwaith rhyfeddol sy'n cael ei wneud gan ein gwirfoddolwyr yng Nghymru. Fe ddechreuais i ar fy siwrnai gwirfoddoli yn y Brifysgol pan welais i fod gwirfoddoli'n hanfodol er mwyn gwneud newid positif i'r byd. Drwy wirfoddoli, fe gefais i gyfle i ymweld â llefydd anhygoel, cyfarfod pobl arbennig a gwneud gwahaniaeth drwy helpu eraill i ddarganfod faint rydyn ni'n ei ddibynnu ar fyd natur."

Mae Wythnos y Gwirfoddolwyr yn ddathliad blynyddol o wirfoddolwyr. Bydd digwyddiadau gwobrwyo, ffeiriau recriwtio ac arddangosfeydd yn cael eu cynnal ledled y DU i ddathlu ein gwirfoddolwyr. Hefyd mae cymunedau lleol yn cael eu hannog i gymryd rhan a defnyddio'r cyfle i gefnogi'r digwyddiad drwy godi arian neu wirfoddoli.

Dywedodd Eva wedyn: "Fel gwirfoddolwr gydag RSPB Cymru, fe gewch chi gyfarfod pobl newydd, dysgu sgiliau newydd, gwella eich CV, gweld a helpu bywyd gwyllt anhygoel neu hyd yn oed helpu i wella eich ffitrwydd. Mae gwirfoddoli hefyd yn ffordd wych o weithio tuag at yrfa mewn cadwraeth. Cewch gyfrannu cymaint neu gyn lleied o amser ag y dymunwch chi a bydd eich gwaith yn ein helpu ni i warchod bywyd gwyllt, nawr ac yn y dyfodol."

Anfonwch e-bost i Eva.VazquezGarcia@rspb.org.uk am fwy o wybodaeth am fod yn wirfoddolwr gydag RSPB Cymru neu cysylltwch â'r gwarchodfeydd yn uniongyrchol.

1. Yr RSPB yw elusen gadwraeth natur fwyaf y DU, ac mae hi'n ysbrydoli pawb i roi cartref i fyd natur. Ynghyd â'n partneriaid, rydym yn gwarchod adar a bywyd gwyllt mewn perygl fel bod ein trefi, ein harfordir a'n cefn gwlad unwaith eto'n llawn o fywyd gwyllt. Mae gennym ran arweiniol o fewn BirdLife International, partneriaeth fyd-eang o gyrff cadwraeth byd natur.

Last Updated: Tuesday 28 August 2018

Tagged with: Country: Wales Topic: Volunteering