Dewiswch iaith: Cymraeg English

Newyddion gwych i fywyd gwyllt wrth i’r Prif Weinidog wrthod Llwybr Du’r M4

Deio Gruffydd

Dydd Mawrth 4 Mehefin 2019

Gwent Levels RSPB Reserve, aerial view

Ar ôl nifer o flynyddoedd yn brwydro dros natur ar Wastadeddau Gwent, rydym yn dathlu cyhoeddiad y Llywodraeth na fyddan nhw yn mynd ymlaen â Llwybr Du'r M4.

English version available here

Rydym wedi cael rhyddhad anhygoel nad yw’r darn 14 milltir o’r draffordd mwyach yn bygwth distrywio’r bywyd gwyllt prin sydd ar Wastadeddau Gwent. Bywyd gwyllt fel y gardwenynen fain, gyda’i phoblogaeth ar Wastadeddau Gwent yn un o’r ddau gadarnle sy’n parhau yn y DU (cyfanswm o bump o boblogaethau sydd ar ôl yn unig) a’r aran gyffredin gain, sydd wedi dychwelyd yn ddiweddar i fridio yng Nghymru ar ôl absenoldeb o fwy na 400 mlynedd.

Dros y blynyddoedd, mae miloedd o bobl drwy Gymru wedi siarad o blaid Gwastadeddau Gwent ac wedi gwrthwynebu’r Llwybr Du a fyddai wedi dinistrio bywyd gwyllt, treftadaeth a chymunedau. Mae’r math hwn o fywyd gwyllt yn dangos pa mor arbennig yw Gwastadeddau Gwent ar gyfer natur, ond yn ogystal mae’n le arbennig iawn i’r cymunedau sy’n byw yno – ac mae eu llesiant yn cael ei adfer gan y man gwyrdd gwerthfawr hwn, sydd mor agos i ddwy o’n ddinasoedd pwysicaf – ac ar gyfer ei hanes anhygoel sy’n ei wneud yn dirnod arwyddocaol yn ein treftadaeth Gymreig. 

Rydym yn teimlo rhyddhad ac wedi ein hysbrydoli gan y penderfyniad, sydd yn arwydd fod gan Gymru Lywodraeth sy’n cymryd datblygiad cynaliadwy o ddifri. Diolch i’r penderfyniad dewr a blaengar hwn, rydym nawr yn gwybod y gall ein plant fwynhau harddwch, bywyd gwyllt, hanes a buddiannau iechyd y mae Gwastadeddau Gwent yn ei ddarparu am lawer o flynyddoedd i ddod, ac am genedlaethau lawer wedi hynny.

DIWEDD

 

Dilynwch holl newyddion diweddaraf RSPB Cymru ar Twitter ar @RSPBCymru

Os hoffech chi newid sut y byddwch yn clywed gennym ni, mae’n hawdd gwneud hynny. Ffoniwch ni ar 02920 353 000 / 01248 672850 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9yb - 5yp), ebostiwch cymru@rspb.org.uk neu ysgrifennwch i Bencadlys RSPB Cymru, Pont y Castell 3, 5-19 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Caerdydd, CF11 9AB

Am wybodaeth bellach ac i drefnu cyfweliad, cysylltwch â:

Deio Gruffydd, Swyddog Cyfathrebu RSPB Cymru, 02920 353007 deio.gruffydd@rspb.org.uk  

Nodiadau i’r golygydd:

Yr RSPB yw elusen gadwraeth natur fwyaf y DU, ac mae hi’n ysbrydoli pawb i roi cartref i fyd natur.  Ynghyd â’n partneriaid, rydym yn gwarchod adar a bywyd gwyllt mewn perygl fel bod ein trefi, ein harfordir a’n cefn gwlad unwaith eto’n llawn o fywyd gwyllt.  Mae gennym ran arweiniol o fewn BirdLife International, partneriaeth fyd-eang o gyrff cadwraeth byd natur.

Tagged with: Topic: Campaigns Topic: Wales Topic: Welsh