Dewiswch iaith: Cymraeg English

Cofrestrwch i gymryd rhan

Gallwch gofrestru i fod yn rhan o Gwylio Adar yr Ysgol. Ac i helpu chi ac eich dosbarth baratoi, byddwn yn anfon poster adnabod adar rhad ac am ddim i chi. Diolch am gymryd rhan!

Cywirwch y gwallau canlynol:

Address is loading...
.

Rhaid i’r cyfrinair fod:

  • o leiaf 8 nod o hyd
  • o leiaf 1 priflythyren
  • o leiaf 1 llythyren fach
  • o leiaf 1 rhif

Ar gyfer pa grŵp oedran y bydd eich pecyn?

Plîs dewiswch pa grŵp oedran fydd yn defnyddio’r adnodd.

Ydych chi'n fodlon i'r cyfryngau gysylltu â chi er mwyn i chi ddweud wrthynt am eich profiad gyda Gwylio Adar yr Ysgol? (Dewisol)

Dwedwch ydw neu nac ydw

Mae gan yr RSPB gynhyrchion, adnoddau a gweithgareddau ar gyfer ieuenctid ac addysg, a gynlluniwyd i helpu gyda dysgu ac addysgu. O dro i dro byddwn yn gofyn am eich help efallai wrth ddatblygu’n gwaith addysg. Hoffwn i dderbyn newyddion a gwybodaeth am hyn gan yr RSPB.

Dwedwch ydw neu nac ydw ar gyfer derbyn newyddion a gwybodaeth os gwelwch yn dda

Gadewch i ni gadw mewn cysylltiad - ar eich telerau chi

Os yw eich manylion yn anghywir, defnyddiwch y blychau uchod i’w cywiro.

Diolch i chi am ofalu am fyd natur. Rydym yn benderfynol o wneud popeth o fewn ein gallu i’w achub. Rydych yn rhan bwysig iawn o hynny a dyna pam hoffem eich hysbysu am y gwaith cadwraeth, ymgyrchu, ymchwil a chodi arian yr ydym yn ei wneud.

 

Os ydych yn fodlon i'r RSPB a Siop yr RSPB i gadw mewn cysylltiad, rhowch wybod i ni sut hoffech chi glywed oddi wrthym:

 

Hoffwn i chi gysylltu â mi ar (ticiwch un ai ‘Ydw’ neu ‘Nac ydw’ ar gyfer pob esiampl):

Post

Ffôn

Golygu
Cancel Done

Ebost

Testun

Golygu
Cancel Done
Dewiswch ie neu na ar gyfer pob opsiwn cyfathrebu i ddweud wrthym sut hoffech i ni gysylltu â chi.

Chi sydd â’r rheolaeth. Os hoffech newid eich dewisiadau yn y dyfodol, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ein ffonio ar 01767 693680 neu newid eich dewisiadau yma. Os byddwch yn penderfynu cadw mewn cysylltiad, byddwch hefyd yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf ar newyddion am aelodaeth, cynnyrch, cynigion a chystadlaethau.

 

Bydd eich manylion yn cael eu cadw'n saff a diogel, a ddefnyddir yn unig gennym ni, neu'r rhai sy'n gweithio i ni, ac ni chaiff ei rhannu ag unrhyw un arall. Rydym yn dadansoddi gwybodaeth a ddarperir gennych, ac am y modd yr ydych wedi ein helpu, i benderfynu pa fath o gyfathrebu bydd o ddiddordeb i chi (ac felly gallwn arbed ein hadnoddau ar gyfer gwaith cadwraeth) ac i'n helpu i ddeall ein cefnogwyr. Rydym hefyd yn defnyddio'r wybodaeth yma i gynnal gweithrediadau ein helusen, e.e. os ydych yn rhoi archeb neu wneud cyfraniad, bydd angen eich manylion arnom i brosesu hynny.

 

Os hoffech fwy o wybodaeth neu ddeall eich hawliau diogelu data, gwelir ein polisi preifatrwydd yma.