Dewiswch iaith: Cymraeg English
A group of school children look up in the sky and point in excitement during a bird watching event

Gwylio Adar yr Ysgol 2022

Fel cymaint o bethau, roedd Gwylio Adar yr Ysgol ychydig yn wahanol yn 2021. Ond yn 2022, rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at weld pethau’n fwy normal, gydag athrawon a disgyblion yn dod at ei gilydd unwaith eto i gyfri’r adar maen nhw’n eu gweld yn yr ysgol.

School children in London look through binoculars during an RSPB birdwatching event

Mae cymryd rhan yn hollol syml

1. Cofrestrwch heddiw!

 

Cofrestrwch heddiw, ac fe wnawn ni anfon pecyn gwych atoch chi gyda phopeth sydd ei angen arnoch chi a’ch dosbarth i gymryd rhan Gwylio Adar yr Ysgol. Mae ein holl adnoddau wedi’u gwahaniaethu i gefnogi dysgu’r cwricwlwm ac maen nhw ar gael yn Gymraeg.

 

2. Dechrau cyfrif

 

Ewch ati i gyfri ar dir eich ysgol! Mae eich pecyn am ddim yn cynnwys adnoddau adnabod defnyddiol, taflenni arolwg defnyddiol a phopeth y mae angen i chi ei wybod i gael eich gwobr Her Wyllt.

 

3. Cyflwynwch eich canlyniadau

 

Cyflwynwch eich canlyniadau ar-lein. Mae’n hawdd gwneud hyn gyda’ch dosbarth yn rhyngweithiol ar y bwrdd gwyn. Rydyn ni wir eisiau gwybod beth rydych chi’n ei weld, hyd yn oed os nad ydych chi’n gweld dim byd o gwbl.

A child looks through binoculars at an RSPB Big Schools' Birdwatch event

“Mae wedi bod yn anhygoel; mae wedi bod yn ddiwrnod gwych”

Gwyliwch yr athrawes Kate Sefton a’i dosbarth yn cymryd rhan yn Gwylio Adar yr Ysgol ac yn cyflwyno eu canlyniadau gyda’i gilydd ar-lein: “Mae yna rywbeth yn bendant i bob grŵp oedran ... Wrth edrych ar Ddeilliannau Dysgu’r Cwricwlwm Cenedlaethol ... ond hefyd beth yw’r manteision cymdeithasol iddyn nhw.”

Young child checking off the birds they have seen on our checklist

Holl Adnoddau arolwg Gwylio Adar yr Ysgol

Casgliad o adnoddau i gefnogi cyflwyno arolwg Gwylio Adar yr Ysgol, gan gynnwys taflenni cyfrif sy’n defnyddio fframiau o ddeg a chipgyfrif, ynghyd â chyfarwyddiadau ar gyfer gwneud teisennau adar.

Blue bark texture background

Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr addysg

Gallwch gael y newyddion diweddaraf gan Dysgu Drwy Natur, ein cylchlythyr i athrawon, gyda’r diweddaraf am gyfleoedd cyllido, adnoddau am ddim ac arferion gorau. Unwaith y tymor y byddwch chi’n derbyn yr e-bost, a gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd.

Pa aderyn?

Popeth mae angen i chi ei wybod am yr adar rydych chi’n debygol o’u gweld yn ystod Gwylio Adar yr Ysgol ac awgrymiadau defnyddiol ar sut i’w adnabod.