Dewiswch iaith: Cymraeg English
A group of school children look up in the sky and point in excitement during a bird watching event

Canlyniadau Gwylio Adar yr Ysgol 2022

Diolch o galon i bawb a gymerodd ran yn nigwyddiad Gwylio Adar yr Ysgol 2022 y RSPB. Mae'r canlyniadau wedi cyrraedd erbyn hyn, felly mae'n bryd i chi weld sut mae eich ysgol yn cymharu â gweddill y DU.

Pa aderyn a ddaeth i'r brig?

Mae Gwylio Adar yr Ysgol yn rhoi cip blynyddol ar sut hwyl mae rhai o'n hoff adar yn ei gael ar dir yr ysgol. Sgroliwch i lawr i weld a oedd unrhyw beth annisgwyl, a gweld sut roedd arolwg eich disgyblion yn cymharu â’r deg uchaf yn gyffredinol.  
 
Ni fyddai’r arolwg hwn wedi bod yn bosibl heb i athrawon a’u disgyblion ddod yn ddinasyddion-wyddonwyr am y diwrnod. Beth am barhau â’r sgwrs ? Pa newidiadau allai greu mwy o le i fyd natur ar dir eich ysgol?  
 
Mae yna ddigon o ysbrydoliaeth ar gael yn ein Gwobr Her Wyllt, fel y gweithgaredd 'Plannu ar gyfer bywyd gwyllt' neu greu 'Crugyn Cynefin'.  

Close up view of a woodpigeon perched on a branch with blurred greenery in the background

Dim newid ar y brig

Mae Ysguthanod yn parhau i fod ar y brig yn Gwylio Adar yr Ysgol 2022. Mae’n gallu bod yn anodd gwahaniaethu rhwng cŵan yr ysguthan a chŵan y dutur dorchog. Ond mae ysguthanod yn cŵan i’r rhythm hwn: 'A proud wood-pi-geon' tra bod y dutur dorchog yn cŵan ei chefnogaeth i bêl-droed: ‘U-ni-ted!’  

Ysgogwch nhw i garu byd natur

Ydych chi wedi clywed am Her Wyllt yr RSPB? Mae’n gynllun gwobrwyo sydd ar gael am ddim i ysgolion, ac mae’n helpu i blant ymgysylltu â natur trwy gyfleoedd dysgu ymarferol. Os ydych chi wedi cwblhau Gwylio Adar yr Ysgol eleni, rydych chi gam yn nes at ennill Gwobr Efydd yn barod, ond mae mwy nag 20 o weithgareddau eraill i ddewis ohonynt. Mae’r wobr Her Wyllt yn darparu fframwaith perffaith ar gyfer dysgu ac mae’n agored i bob oed a gallu.

A group of schoolchildren stand on a walkway while exploring an RSPB nature reserve

Dysgu ymarferol mewn gwarchodfa natur RSPB yn eich ardal chi

Mae gwarchodfeydd natur yr RSPB ledled y DU yn cynnig sesiynau dysgu sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm dan arweiniad arbenigwyr addysg. Dewch i’r awyr agored eleni gyda gweithgareddau sydd wedi’u cynllunio i ysbrydoli dysgu’r cwricwlwm trwy fyd natur, a chyflawni eich amcanion dysgu ar yr un pryd.

 

Mae’r sesiynau amrywiol hyn ar gael mewn segmentau hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn, ac maen nhw’n cael eu cynnal yn amgylchedd hardd ein gwarchodfeydd natur, lle mae bywyd gwyllt yn aros i gael ei ddarganfod.

A group of schoolchildren explore a pile of leaves with a magnifying glass

Y ganolfan addysg

Gadewch i ni eich helpu i ysbrydoli eich disgyblion gyda’r byd naturiol. Mae popeth sydd arnoch ei angen ar ein tudalen athrawon, petai’n wybodaeth am yr Her Wyllt neu’n gylchlythyr addysg.

Blue bark texture background

Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr addysg

Gallwch gael y newyddion diweddaraf gan Dysgu Drwy Natur, ein cylchlythyr i athrawon, gyda’r diweddaraf am gyfleoedd cyllido, adnoddau am ddim ac arferion gorau. Unwaith y tymor y byddwch chi’n derbyn yr e-bost, a gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd.

Children chatting during a school trip to an RSPB reserve

Ymunwch â'r sgwrs

Rydym ni eisiau clywed gennych chi! Ymunwch â’r sgwrs ar Twitter neu Instagram, rhannwch eich anturiaethau gwyllt, a chael awgrymiadau a syniadau gwych.