Dewiswch iaith: Cymraeg English

Canlyniadau yr 20fed Gwylio Adar yr Ardd yr Ysgol

Deg uchaf Gwylio Adar yr Ysgol 2021

Mae ein gwyddonwyr cadwraeth wedi bod yn brysur yn cyfri’r adar welsoch chi, a gallwn nawr ddatgelu’r canlyniadau. Os gymerodd eich ysgol chi ran, diolch yn fawr iawn i chi!

Mae’r fwyalchen, rhif un flwyddyn ddiwethaf, wedi symud i’r ail safle. Mae’r ysguthan wedi cymryd y safle uwch. Yr ysguthan yw ein colomen fwyaf ac amlycach, sy’n ymgartrefu mewn caeau, coedwigoedd, parciau a gerddi.

Dyma’r deg uchaf llawn i Gwylio Adar yr Ysgol 2021: 

  1. Ysguthan
  2. Mwyalchen
  3. Aderyn y to
  4. Drudwen
  5. Pioden
  6. Brân dyddyn
  7. Robin goch
  8. Titw tomos las
  9. Gwylan penddu
  10. Colomen fferal

Beth yw’r aderyn yna?

Os ydych wedi gweld aderyn ond ddim yn siŵr beth oedd o, gallwn helpu.

Adnabod yr aderyn!

Ennill gwobrau am ddarganfod natur

Diolch am gymryd rhan ym mhrosiect gwyddoniaeth dinasyddion i ysgolion mwyaf yn y DU.

Mae’r holl ddata a chasglwyd gan ysgolion fel un chi dros yr 20 mlynedd diwethaf wedi ein helpu cadw golwg ar niferoedd adar yn ysgolion, gan ddangos i ni pa rywogaethau sy’n gwneud yn dda a pha rai sydd angen ein help.


Os hoffech chi gyfrannu rhagor o brofiadau real trwy’r byd natur ar eich iard ysgol, pam ddim cymryd rhan yn y Sialens Wyllt? O fynd ar saffari bwystfilod bach i dyfu planhigion gwyllt sy’n gwneud lles i fyd natur, mae yna lawer o weithgareddau cyffrous i ddewis sy’n cyfri tuag at wobrau arbennig i’ch disgyblion.

Children watching birds at school, RSPB Big Schools Birdwatch

Sialens Wyllt

Enillwch sticeri a thystysgrifau i’ch dosbarth wrth helpu’r byd natur o’ch cwmpas.

Cymrwch ran