Dewiswch iaith: Cymraeg English
Goldfinch feeding from a garden feeder, County Durham

Dewch i gofnodi!

Isod ceir rhestr o'r canlyniadau rydych chi wedi eu cyflwyno i Gwylio Adar yr Ysgol. Rydyn ni hefyd wedi darparu rhai canlyniadau sampl fel y gallwch chi gymharu eich data gyda chanlyniadau o flynyddoedd blaenorol.

Eich data

Dyma eich canlyniadau!

Wps! Nid ydych wedi cyflwyno data

Data sampl

Rydym hefyd wedi darparu rhywfaint o ddata sampl:

Enw Blwyddyn Nifer yr adar
2022 Canlyniadau: Ar y cyfan 2022 100938
2021 Canlyniadau: Ar y cyfan 2021 107585
2020 Canlyniadau: Ar y cyfan 2020 153191
2019 Canlyniadau: Ar y cyfan 2019 159729
2018 Canlyniadau: Ar y cyfan 2018 109062
2017 Canlyniadau: Ar y cyfan 2017 110966
2016 Canlyniadau: Ar y cyfan 2016 120822
2015 Canlyniadau: Ar y cyfan 2015 128660
2014 Canlyniadau: Ar y cyfan 2014 86121

Cwestiynau cyffredin

  • Beth ddigwyddodd i'r data a gasglwyd gen i yn ystod y blynyddoedd blaenorol?

Mae'r data a gasglwyd gennych yn ystod y blynyddoedd blaenorol yn dal i fod ar ffeil, a bydd yn helpu ein gwyddonwyr i gael darlun gwell o sut mae adar y DU yn ymdopi dros amser. Wrth i chi fewngofnodi o’r newydd yn 2016, rydych yn dechrau o'r dechrau. Ond er mwyn helpu eich dosbarth i gymharu eu canlyniadau gyda setiau data eraill, rydym wedi cynnwys rhywfaint o ddata ar eich cyfer sydd ar gyfartaledd o’r ddwy flynedd ddiwethaf.

  • A fydd y system newydd hon yn storio fy nghanlyniadau ar gyfer flwyddyn nesaf?

Bydd. Flwyddyn nesaf byddwch yn gallu derbyn eich data o 2016.

  • Wrth greu siart bar i gymharu setiau data, sut ydw i'n gwybod pa flwyddyn yw pa un?

Bydd dau far ar gyfer pob aderyn ar y siart. Mae'r bar chwith uwchben pob aderyn yn cyfateb i'r set ddata a ddewiswyd o'r rhestr ar y chwith o dan yr enw 'Dewisiwch y data yr hoffech ei weld’.

  • Rwyf wedi mewnbynnu y canlyniadau anghywir – galla’i newid fy nghanlyniadau?

Yn anffodus nid yw'n bosibl i wneud newidiadau i'ch data unwaith rydych wedi mewnbynnu’r gwybodaeth. Ond gallwch ychwanegu set ddata newydd.

  • Sut ydw i'n ychwanegu set ddata arall?

Yn debyg i’r tro diwethaf, cwblhewch y broses gyflwyno eto (ni fydd angen i chi ail-gofrestru - dim ond mewngofnodi gyda'ch manylion). Rhowch enw newydd i’r canlyniadau a byddant yn ymddangos ar y dudalen olrhain o dan y teitl 'Eich data chi'.

Creu siart newydd