Cofrestrwch i gymryd rhan

Gallwch gofrestru i fod yn rhan o Gwylio Adar yr Ysgol. Ac i helpu chi ac eich dosbarth baratoi, byddwn yn anfon poster adnabod adar rhad ac am ddim i chi. Diolch am gymryd rhan!

Dewiswch iaith: Cymraeg English

Cywirwch y gwallau canlynol:

neu
Manylion cyswllt
Address is loading...
Arbedwch eich manylion nes y tro nesaf

Pan fyddwch yn creu cyfrif, byddwn yn cofio eich manylion ar gyfer y tro nesaf byddwch chi’n defnyddio ein gwefan.

Dangos cyfrinair

Rhaid i’r cyfrinair fod:

  • o leiaf 8 nod o hyd
  • o leiaf 1 priflythyren
  • o leiaf 1 llythyren fach
  • o leiaf 1 rhif
Gadewch i ni gadw mewn cysylltiad - ar eich telerau chi

Os yw eich manylion yn anghywir, defnyddiwch y blychau uchod i’w cywiro.

Diolch i chi am ofalu am fyd natur. Rydym yn benderfynol o wneud popeth o fewn ein gallu i’w achub. Rydych yn rhan bwysig iawn o hynny a dyna pam hoffem eich hysbysu am y gwaith cadwraeth, ymgyrchu, ymchwil a chodi arian yr ydym yn ei wneud.

 

Os ydych yn fodlon i'r RSPB a Siop yr RSPB i gadw mewn cysylltiad, rhowch wybod i ni sut hoffech chi glywed oddi wrthym:

 

Hoffwn i chi gysylltu â mi ar (ticiwch un ai ‘Ydw’ neu ‘Nac ydw’ ar gyfer pob esiampl):

Post

Ffôn

Golygu
Cancel Done

Ebost

Testun

Golygu
Cancel Done
Please select yes or no for each communication option to tell us how you wish to be contacted

Chi sydd â’r rheolaeth. Os hoffech newid eich dewisiadau yn y dyfodol, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ein ffonio ar 01767 693680 neu newid eich dewisiadau yma. Os byddwch yn penderfynu cadw mewn cysylltiad, byddwch hefyd yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf ar newyddion am aelodaeth, cynnyrch, cynigion a chystadlaethau.

 

Bydd eich manylion yn cael eu cadw'n saff a diogel, a ddefnyddir yn unig gennym ni, neu'r rhai sy'n gweithio i ni, ac ni chaiff ei rhannu ag unrhyw un arall. Rydym yn dadansoddi gwybodaeth a ddarperir gennych, ac am y modd yr ydych wedi ein helpu, i benderfynu pa fath o gyfathrebu bydd o ddiddordeb i chi (ac felly gallwn arbed ein hadnoddau ar gyfer gwaith cadwraeth) ac i'n helpu i ddeall ein cefnogwyr. Rydym hefyd yn defnyddio'r wybodaeth yma i gynnal gweithrediadau ein helusen, e.e. os ydych yn rhoi archeb neu wneud cyfraniad, bydd angen eich manylion arnom i brosesu hynny.

 

Os hoffech fwy o wybodaeth neu ddeall eich hawliau diogelu data, gwelir ein polisi preifatrwydd yma.