Dewiswch iaith: Cymraeg English
Blue bark texture background

Diolch! Mae'r adnodd ar ei ffordd

Y Camau Nesaf

Cam Dau: Yn y cyfnod cyn y digwyddiad, beth am feddwl am sut rydych chi am gynnal Gwylio Adar yr Ysgol gyda’ch dosbarth? Gallech ddechrau ar eich gwobr Her Wyllt drwy ddod i adnabod y mannau naturiol ar dir eich ysgol a rhoi bwyd a dŵr i adar.

 

Cam tri: Ar ôl i chi gwblhau Gwylio Adar yr Ysgol, cofiwch fod eich canlyniadau’n bwysig iawn, hyd yn oed os na welsoch chi lawer ar y diwrnod. Mae’n hawdd cyflwyno eich canlyniadau ar-lein, a byddwn yn rhoi eich gwybodaeth gyda ffigurau o ysgolion eraill er mwyn cael darlun o sut mae adar yn byw ledled y DU. Gallwch ddefnyddio eich canlyniadau tuag at eich gwobr Her Wyllt hefyd.

A group of children inside a school taking part in the Big Schools' Birdwatch