Dewiswch iaith: Cymraeg English

Cofrestrwch nawr i gael eich canllaw Gwylio Adar yr Ardd am ddim

Paratowch ar gyfer Gwylio Adar yr Ardd 2022 drwy lenwi’r ffurflen isod.

Byddwn yn anfon popeth sydd ei angen arnoch i gymryd rhan, ac fel diolch, byddwn hefyd yn rhoi cod i chi gael 20% i ffwrdd pan fyddwch yn prynu o siop RSPB a byddwn yn anfon eich nwyddau atoch am ddim.*

Cofiwch gofrestru ar gyfer ein negeseuon e-bost Gwylio Adar yr Ardd i gael cyngor arbenigol ar sut mae denu adar i’ch gofod a sut mae eu hadnabod. Byddwn hefyd yn eich atgoffa pryd fydd y penwythnos mawr yn dechrau, wrth gwrs!

Yn anffodus does dim canllawiau ar ôl i ni eu postio, ond gallwch gymryd rhan ar-lein.

*dim isafswm gwariant. Cewch ddefnyddio hwn unwaith. 18 neu drosodd. Mae telerau ac amodau yn berthnasol.

Cywirwch y gwallau canlynol:

Address is loading...

Gadewch i ni gadw mewn cysylltiad - ar eich telerau chi

Os yw eich manylion yn anghywir, defnyddiwch y blychau uchod i’w cywiro.

Diolch i chi am ofalu am fyd natur. Rydym yn benderfynol o wneud popeth o fewn ein gallu i’w achub. Rydych yn rhan bwysig iawn o hynny a dyna pam hoffem eich hysbysu am y gwaith cadwraeth, ymgyrchu, ymchwil a chodi arian yr ydym yn ei wneud.

 

Os ydych yn fodlon i'r RSPB a Siop yr RSPB i gadw mewn cysylltiad, rhowch wybod i ni sut hoffech chi glywed oddi wrthym:

 

Hoffwn i chi gysylltu â mi ar (ticiwch un ai ‘Ydw’ neu ‘Nac ydw’ ar gyfer pob esiampl):

Dewiswch ie neu na ar gyfer pob opsiwn cyfathrebu i ddweud wrthym sut hoffech i ni gysylltu â chi.

Post

Ffôn

Golygu
Cancel Done

Ebost

Testun

Golygu
Cancel Done

Chi sydd â’r rheolaeth. Os hoffech newid eich dewisiadau yn y dyfodol, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ein ffonio ar 01767 693680 neu newid eich dewisiadau yma. Os byddwch yn penderfynu cadw mewn cysylltiad, byddwch hefyd yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf ar newyddion am aelodaeth, cynnyrch, cynigion a chystadlaethau.

 

Bydd eich manylion yn cael eu cadw’n ddiogel, ar gyfer ein defnydd ni yn unig, neu’r rhai hynny sy’n gweithio inni, ac ni fyddan nhw’n cael eu rhannu gydag unrhyw un arall.   Er mwyn cael gwell dealltwriaeth ynglŷn â’n cefnogwyr, rydym yn cyfuno a dadansoddi’r wybodaeth yr ydych chi’n darparu, â’r hyn yr ydym yn ei wybod ynglŷn â sut yr ydych chi wedi ein helpu ni, a ffynonellau allanol eraill o ddata.  Mae hyn yn ein helpu ni i benderfynu pa ohebiaeth a fydd o ddiddordeb i chi ac arbed yr adnoddau sydd gennym ar gyfer ein gwaith cadwraeth.  Yn ogystal, rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon i redeg gweithrediadau ein helusen, e.e. os ydych chi’n archebu neu’n cyfrannu, byddwn ni angen eich manylion i brosesu’r rhai hynny.  

 

Os hoffech chi dderbyn mwy o wybodaeth neu ddeall eich hawliau diogelu data, darllenwch ein polisi preifatrwydd os gwelwch yn dda.