Dewiswch iaith: Cymraeg English
Light blue birds silhouetted against a darker blue background

Diolch i chi am gofrestru ar gyfer Gwylio Adar yr Ardd

 

Gallwch lawr-lwytho eich Canllaw Gwylio Adar yr Ardd isod. Os ydych chi wedi gofyn am ganllaw drwy’r post, bydd hwn yn cael ei anfon atoch cyn penwythnos Gwylio Adar yr Ardd. Fel elusen gadwraeth, mae'r RSPB yn dibynnu ar gefnogaeth pobl fel chi.

Popeth sydd ei angen arnoch i gymryd rhan

Mae hi’n hawdd cymryd rhan yn Gwylio Adar yr Ardd. Dewiswch awr rhwng 28 a 30 Ionawr a chyfri’r adar a welwch yn eich gardd, eich parc lleol neu o’ch balconi. Yna dywedwch wrthym ni beth ydych chi wedi’i weld.

Canllaw a Siart Adnabod Gwylio Adar yr Ardd

Gallwch gymryd rhan yn Gwylio Adar yr Ardd drwy gyfri’r adar rydych chi’n eu gweld ac wedyn mynd ar-lein i ddweud wrthym beth welsoch chi. Serch hynny, rydyn ni’n gwybod ei bod hi’n well gan rai pobl ddefnyddio canllaw. Gallwch chi lwytho’r canllaw i lawr isod. Edrychwch ar y canllaw cyn argraffu, oherwydd efallai na fydd angen i chi ei argraffu. Mae pob darn o bapur sy’n cael ei arbed yn well i natur! Os ydych chi wedi gofyn am ganllaw drwy’r post, bydd yn cael ei anfon atoch chi cyn y penwythnos mawr.

A collection  of images of the Big Garden Birdwatch pack