Dewiswch iaith: Cymraeg English

Pum cam i Adfywio ein Byd

Mae byd natur yn wynebu argyfwng, ond fe allwch chi helpu i Adfywio ein Byd. Rydym wedi paratoi rhestr o gamau y gallwch chi eu cymryd i fynd i’r afael ag argyfwng byd natur a’r hinsawdd. Dewiswch un i ddechrau arni, neu ewch amdani gyda phob un ohonyn nhw – beth bynnag fyddwch chi’n ei ddewis, bydd eich gweithredoedd chi yn gwneud gwahaniaeth.

1. Llofnodi'r ddeiseb

Mae byd natur yn wynebu argyfwng. Os byddwn ni’n gweithredu nawr, fe allwn ni wneud gwahaniaeth. Ymunwch â ni i alw am dargedau cyfreithiol i #AdfywioeinByd.

2. Dod yn ymgyrchydd

Climate campaigners with signs | The RSPB

Ydych chi’n barod i sicrhau newid ac i ymladd yn erbyn yr argyfwng sy’n wynebu byd natur a'r hinsawdd? Ymunwch â’r ymgyrch a defnyddiwch eich pŵer drwy gofrestru i fod yn un o ymgyrchwyr RSPB.

3. Ariannu ein gwaith allweddol

The seabird survey team land on Round Island, a difficult island to access, Isles of Scilly | The RSPB

Mae’r pandemig wedi gohirio prosiectau cadwraeth allweddol sy’n angenrheidiol er mwyn dod â bywyd gwyllt yn ôl o ymyl y dibyn. Oherwydd prinder incwm o ganlyniad i COVID-19, mae angen eich help chi arnom ar frys er mwyn ailafael yn y gwaith i achub byd natur.

4. Gwnewch bethau gwych i'r bywyd gwyllt lle rydych chi'n byw

Boys holding a bird feeder | The RSPB

Beth bynnag fo'ch gofod awyr agored, boed yn falconi, iard neu ardd, fe welwch awgrymiadau a thriciau arbenigol i'w wneud yn lle hapusach i chi - a'r byd natur ar garreg eich drws.

5. Rhoi cartref i fyd natur

Hand holding phone and a "like" | The RSPB

Mae’n bryd i chi wneud eich gardd yn hafan ddiogel i fywyd gwyllt, gyda'ch cynllun personol! Boed gennych chi ardd enfawr neu ddim byd mwy na blychau ffenestri, byddwn ni’n rhoi’r adnoddau i chi helpu bywyd gwyllt yn lleol. Ymunwch â chymuned gynyddol o bobl sy’n achub byd natur o’u cartrefi.

Beth nesaf?

View over to Pen Y Fan and the Brecon Beacons | The RSPB

Eisiau gwybod mwy? Ddim yn siŵr pam rydym ni wastad yn sôn am yr argyfwng sy’n wynebu byd natur a’r hinsawdd? Dyma pam...