Dewiswch iaith: Cymraeg English

Adfywio Ein Byd: pump gweithred y medri di ei gymryd

Mae llu o ffyrdd y gelli di helpu adfywio ein byd. Rydym wedi llunio cwpwl o opsiynau a allai fod yn ddefnyddiol – gall unrhyw un ohonynt wneud gwahaniaeth anferthol. Neu, beth am fynd yn wyllt a gwneud y cwbl ohonynt!

Mae byd natur mewn argyfwng

Arwydda’r ddeiseb i alw am dargedau sy'n rhwymo'n gyfreithiol i #AdywioEinByd

Ymgyrcha dros ddyfodol mwy gwyllt

Climate campaigners with signs | The RSPB

Wyt ti’n rhwystredig â diffyg cynnydd ein gwleidyddion dros yr amgylchedd? Eisiau cyfrannu'n bositif i'r argyfyngau anferth sy'n wynebu'r ddaear? Eisiau helpu gwarchod gweddill llefydd gwyllt y DU? Os felly, ymuna â ni – gyda'n gilydd fe allwn wneud rhywbeth yn ei gylch.

Ariannu gwaith cadwraeth hanfodol

The seabird survey team land on Round Island, a difficult island to access, Isles of Scilly | The RSPB

Mae’r pandemig wedi arafu projectau cadwraeth hanfodol, sydd angen digwydd i ddod a bywyd gwyllt yn ôl o ymyl y dibyn. Mae diffyg mewn incwm oherwydd Covid-19 yn golygu ein bod ni angen dy gefnogaeth ar frys, i ddod ag achub byd natur yn ôl ar y trywydd iawn.

Mae'r argyfwng hinsawdd, colled o gynefinoedd naturiol ac arferion ffermio anghynaliadwy yn ddifrodol - ac mae'r pandemig yn rhwystr arall i fywyd gwyllt sydd dan fygythiad. I lawer o rywogaethau, prosiectau sy'n amddiffyn lleoedd gwyllt yw eu hunig gyfle. Bydd dy gyfraniad di yn ein helpu i wneud iawn am amser sydd wedi’i golli, i ddod ag achub byd natur yn ôl ar y trywydd iawn.  

Rho gartref i fyd natur

Boys holding a bird feeder | The RSPB

Hola am dy gynllun personol heddiw i roi cartref i fyd natur. Bydd y cynllun yn cynnwys chwe gweithgaredd wedi eu teilwra i ti greu llecyn perffaith i fywyd gwyllt yn yr awyr agored. P’un ai oes gen ti ardd fawr neu focs ffenest bychan, fe gei di syniadau gwych ar sut i helpu gwenyn, gloÿnnod byw ac adar. Drwy Roi Cartref i Fyd Natur fe fyddi di'n helpu bywyd gwyllt lleol ac yn rhan o ymgyrch genedlaethol i gefnogi natur. Hola am dy gynllun heddiw.

Lledaena'r neges

Hand holding phone and a "like" | The RSPB

Rydym eisiau creu ymgyrch byd natur cryfach yn y DU - ac mewn undeb mae nerth. Does dim ots faint wyt ti’n ei wybod na pha sgiliau sydd gennyt, gallwn wneud hyn wrth ddod ynghyd. Felly, lledaena'r gair a helpa natur drwy fod yn ysbrydoledig.

Rhanna'r ymgyrch gyda pum aelod o deulu a ffrindiau fel y gallant gymryd rhan hefyd. Defnyddia'r hashnod #AdfywioEinByd i ymuno â'r sgwrs.

Dysga fwy

View over to Pen Y Fan and the Brecon Beacons | The RSPB

Beth yw'r problemau sy'n wynebu byd natur a sut allwn ni eu datrys? Pa wahaniaeth sydd yng ngwahanol wledydd y DU? Faint o amser sydd i ni wneud y newidiadau hyn? Mae'r gwaith o achub yr amgylchedd yn fater cymhleth, felly rydym yma i helpu egluro'n union beth sydd ei angen i adfer pethau.