Adduned Gad Natur Ganu

Ychydig iawn o bethau sy'n codi calon yn fwy na sain côr y wig ar fore braf o wanwyn, ond mae perygl gwirioneddol y gallai ein cefn gwlad fynd yn ddistaw. Mae niferoedd dros hanner o rywogaethau'r DU yn gostwng – gan gynnwys y gog, yr ehedydd a'r durtur – ac ers 1966 mae bellach 44 miliwn yn llai o adar yn harddu ein gwlad.

Mae ein bywyd gwyllt angen i lywodraethau ar draws y DU i weithredu a dyna pam yr ydym yn galw arnynt i greu cyfreithiau sydd ar flaen y gad er mwyn galluogi byd natur i ffynnu unwaith eto.

A wnewch chi godi eich llais heddiw a helpu i drawsnewid dyfodol natur? Ymunwch â ni a gadewch i natur ganu.

Ychwanegwch eich manylion isod os gwelwch yn dda fel y gallwn gofnodi eich cefnogaeth (peidiwch â phoeni, bydd cyfle i chi ddweud wrthym sut yr hoffech chi i ni gysylltu â chi).

Dewiswch iaith: Cymraeg English

Cywirwch y gwallau canlynol:

Manylion cyswllt
Nodwch eich rhif ffôn er mwyn i ni allu cysylltu â chi yn y dyfodol. Gallwch ddewis peidio â chael galwadau ffôn unrhyw bryd.
Nodwch eich rhif ffôn symudol er mwyn i ni allu cysylltu â chi yn y dyfodol. Gallwch ddewis peidio â chael galwadau a negeseuon testun unrhyw bryd.
Address is loading...
Manylion cyswllt

Rhaid i’r cyfrinair fod:

  • o leiaf 8 nod o hyd
  • o leiaf 1 priflythyren
  • o leiaf 1 llythyren fach
  • o leiaf 1 rhif
Gadewch i ni gadw mewn cysylltiad - ar eich telerau chi

Os yw eich manylion yn anghywir, defnyddiwch y blychau uchod i’w cywiro.

Diolch i chi am ofalu am fyd natur. Rydym yn benderfynol o wneud popeth o fewn ein gallu i’w achub. Rydych yn rhan bwysig iawn o hynny a dyna pam hoffem eich hysbysu am y gwaith cadwraeth, ymgyrchu, ymchwil a chodi arian yr ydym yn ei wneud.

 

Os ydych yn fodlon i'r RSPB a Siop yr RSPB i gadw mewn cysylltiad, rhowch wybod i ni sut hoffech chi glywed oddi wrthym:

 

Hoffwn i chi gysylltu â mi ar (ticiwch un ai ‘Ydw’ neu ‘Nac ydw’ ar gyfer pob esiampl):

.

Dewiswch ie neu na ar gyfer pob opsiwn cyfathrebu i ddweud wrthym sut hoffech i ni gysylltu â chi.

Post

Ffôn

Golygu
Cancel Done

Ebost

Testun

Golygu
Cancel Done

Chi sydd â’r rheolaeth. Os hoffech newid eich dewisiadau yn y dyfodol, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ein ffonio ar 01767 693680 neu newid eich dewisiadau yma. Os byddwch yn penderfynu cadw mewn cysylltiad, byddwch hefyd yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf ar newyddion am aelodaeth, cynnyrch, cynigion a chystadlaethau.

 

Bydd eich manylion yn cael eu cadw’n ddiogel, ar gyfer ein defnydd ni yn unig, neu’r rhai hynny sy’n gweithio inni, ac ni fyddan nhw’n cael eu rhannu gydag unrhyw un arall.   Er mwyn cael gwell dealltwriaeth ynglŷn â’n cefnogwyr, rydym yn cyfuno a dadansoddi’r wybodaeth yr ydych chi’n darparu, â’r hyn yr ydym yn ei wybod ynglŷn â sut yr ydych chi wedi ein helpu ni, a ffynonellau allanol eraill o ddata.  Mae hyn yn ein helpu ni i benderfynu pa ohebiaeth a fydd o ddiddordeb i chi ac arbed yr adnoddau sydd gennym ar gyfer ein gwaith cadwraeth.  Yn ogystal, rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon i redeg gweithrediadau ein helusen, e.e. os ydych chi’n archebu neu’n cyfrannu, byddwn ni angen eich manylion i brosesu’r rhai hynny.  

 

Os hoffech chi dderbyn mwy o wybodaeth neu ddeall eich hawliau diogelu data, darllenwch ein polisi preifatrwydd os gwelwch yn dda.