Dewiswch iaith: Cymraeg English

Your Actions for Nature

Spring and summer 2020 were unlike any we’ve ever had before, and there are still more strange times to come. ​ We all had to spend long periods of time at home, but we saw this meant nature had time to breathe again, and our appreciation and love of it was renewed. 

It inspired so many of you to take #ActionsForNature - and share them with us. ​As we look back at your summer memories of 2020, we wanted to thank and celebrate our #ActionsForNature superstars. 

Dyma ychydig o’n ffefrynnau. Darllenwch nhw, a phwy a ŵyr lle y gall hyn arwain? Maen nhw i gyd wedi cael eu rhoi mewn saith o brif gategorïau: ysbrydoli creadigrwydd, cysylltu â byd natur, ymgyrchu, dathlu natur, rhoi cartref i fyd natur, byw’n gynaliadwy a chefnogi eraill.

Yr athro gwyllt

Cysylltu â byd natur

Ysbrydolwyd Jack, sy’n 13 oed gyda chariad at natur yn ystod y cyfyngiadau symud. Dechreuodd drwy dynnu lluniau o adar a symudodd ymlaen i greu fideos o foch daear a llwynogod ar drap camera. Yn awr, mae wedi creu blog i ddangos ei waith. Dywedodd, “I mi, mae’r cyfyngiadau symud wedi agor fy llygaid mewn gwirionedd i fyd rhyfeddol o fywyd gwyllt a faint o help y mae hi ei hangen ar y funud hon.”

Y ffotograffydd

Dathlu natur

Ysbrydolwyd Jack, sy’n 13 oed gyda chariad at natur yn ystod y cyfyngiadau symud. Dechreuodd drwy dynnu lluniau o adar a symudodd ymlaen i greu fideos o foch daear a llwynogod ar drap camera. Yn awr, mae wedi creu blog i ddangos ei waith. Dywedodd, “I mi, mae’r cyfyngiadau symud wedi agor fy llygaid mewn gwirionedd i fyd rhyfeddol o fywyd gwyllt a faint o help y mae hi ei hangen ar y funud hon.”

Benji's painting of a dragonfly | The RSPB

R arlunydd

Ysbrydoli creadigrwydd

Mae angerdd a chariad Benji, sy’n saith oed, at fyd natur yn disgleirio yn ei waith celf anhygoel. Mae wedi ei swyno gan y manylion ym myd natur, a ffeithiau gwyddonol am bob rhywogaeth. Yn ystod y cyfnod clo, mae wedi cael sylw gan Chris Packham, a gyhoeddwyd yn BBC Wildlife Magazine, a derbyniodd anogaeth gan ei arwr, David Attenborough! Mae Benji yn angerddol am amddiffyn byd natur a bywyd gwyllt, ac mae am ddefnyddio ei waith celf i annog pobl i edrych ar ôl byd natur. 

Yr ymgyrchwr

Ymgyrchu

Mae Jasmijn wedi bod yn ymgyrchu â Chymdeithas Hinsawdd Ieuenctid Gogledd Iwerddon ers mis Chwefror 2019. Mae hi hefyd yn gwirfoddoli i’r RSPB fel rhan o’u Cyngor Ieuenctid ac ar Window on Wildlife ym Melffast. Mae hi’n dweud: “Mae gweithredu dros natur drwy ymgyrchu yn gallu bod yn heriol, ond mewn gwirionedd mae hefyd yn rhoi boddhad. Fy nghyngor i unrhyw sy’n dymuno ffordd newydd o weithredu dros fyd natur yw cymryd rhan.”

Y garddwr gerila

Rhoi cartref i fyd natur

Penderfynodd Kevin sefydlu gardd o flodau gwyllt mewn maes parcio ar gwrt diwydiannol gan fod yr ardal wedi dod yn ddolur i’r llygad.  Plannodd Kevin, gyda chymorth John, sy’n rhentu’r uned nesaf, hadau blodau gwyllt, ac mae’n gyforiog o fywyd erbyn hyn. Dywed: “Mae’r ymateb … wedi bod yn galonogol.  Mae’r pryfed yn hyfryd, cymaint felly fel ein bod wedi gwneud yr un peth yn ein gerddi ein hunain.”

R flogwraig

Byw yn gynaliadwy

Drwy astudiaethau Gwyddoniaeth Amgylcheddol Katie, maen nhw wedi dod yn ymwybodol o faterionamgylcheddol ac maen nhw wedi llunio blog ar yr amgylchedd ac iechyd meddwl, a sut y maen nhw’n gysylltiedig â’i gilydd. Mae’n dangos hefyd y ffyrdd y gall pobl fod yn fwy eco-gyfeillar o ddydd i ddydd.  Dywed Katie: “Mae’r cyfyngiadau symud wedi rhoi amser i mi hefyd wneud mwy o gerdded ac mae hyn wedi bod yn wych.”

Caroline and Wendy - the park magicians | The RSPB

Consurwyr y parc

Cefnogi eraill

Mae Caroline a Wendy wedi adfywio ardal ddiffaith o barc lleol drwy greu gwelyau blodau, gardd glöynnod byw, gwesty bygiau ac ardal ar gyfer bwydo adar, gan ymgysylltu â’r gymuned leol, yn cynnwys y frigâd dân leol. Maen nhw’n dweud: “Rydym wrth ein boddau gyda’r ymateb i’n hymdrechion yn y parc ac rydym hyd yn oed wedi cael cynnig cyfraniad ariannol mawr gan deulu lleol.”

And there’s more!

This is just a flavour of the stories we’ve received. Read on to get a taster of some of the other ways people have taken action for nature, including creating hedgehog homes, walking in wild spaces, and planting wildflowers.

Help revive our oceans by reducing plastic waste

Adfywio ein Byd

Llofnodwch y ddeiseb i achub byd natur