Dewiswch iaith: Cymraeg English
View over to Pen Y Fan and the Brecon Beacons | The RSPB

Yr Wythnos Werdd Fawr

Mae’r argyfwng byd natur a hinsawdd yn effeithio ar ein bywydau ni gyd. Yn ystod Yr Wythnos Werdd Fawr ac Wythnos Fringe Hinsawdd, ymunwch gyda miloedd o bobl eraill, gweithredwch a dangoswch eich cariad i fyd natur.

Beth yw Yr Wythnos Werdd Fawr ac Wythnos Fringe Hinsawdd?

Mae’r Wythnos Werdd Fawr ac Wythnos Fringe Hinsawdd yn digwydd rhwng Medi 18-26. Wythnos le fyddwn ni’n dathlu gweithredu dros fyd natur a’r hinsawdd.

Mae’r argyfwng byd natur a hinsawdd yn effeithio arnom ni gyd a dyna pam ei bod hi’n bwysig bod gymaint o bobl ag sy’n gallu cymryd rhan. 


Gallwch chi helpu trwy weithredu dros fyd natur a dangos i ni be rydych chi wedi gwneud.


Mae unrhyw weithredu rydych chi’n wneud yn dystiolaeth i’n harweinwyr eich bod yn poeni am fyd natur a’r hinsawdd, a bod angen iddynt weithredu i’w achub yn COP26 – cynhadledd hinsawdd fyd-eang i arweinwyr y byd.

In support of: / Yn cefnogi: