Dewiswch iaith: Cymraeg English

Gweithredu Dros Natur

Rydyn ni i gyd yn gwybod pa mor bwysig yw byd natur i’n lles - ac mae hynny wedi dod yn fwy amlwg nag erioed.

O fwynhau sain ddyrchafol cân yr adar trwy ffenestr agored, i gael dos i'w groesawu o awyr iach ac ymarfer corff mewn parc lleol, mae pobl ledled y DU yn troi at natur am gysur, ac efallai am y tro cyntaf.

Pa weithredoedd yr ydych chi’n cymryd?

Mae'n amser gwych i sylwi ar y gwerthfawrogiad newydd sydd i'r byd o'n cwmpas a chydweithio i adeiladu'r dyfodol yr ydym am ei weld. Mae'n amser #GweithreduDrosNatur.

P'un a ydych chi'n bwydo bywyd gwyllt eich cymdogaeth, yn lobïo'ch AS, yn ysgrifennu cân brotest neu'n bwyta llai o gig a llefrith, rydyn ni wrth ein bodd yn gwybod pa gamau rydych chi eisoes yn eu cymryd dros fyd natur - mawr neu fach. Tynnwch lun neu fideo a'i rannu gyda ni. Trwy rannu eich gweithredoedd gallwch chi helpu i ysbrydoli eraill i wneud eu rhan hefyd, a chreu symudiad cadarnhaol. Gallwch ddefnyddio'r ffurflen isod, neu #GweithreduDrosNatur.

Mae'r ffurflen isod yn Saesneg, fodd bynnag, mae croeso i chi gyflwyno'ch atebion yn Gymraeg.

Activists work together making a difference in Tyne And Wear, Tynemouth Beach | The RSPB
Taking actions for nature - children picking up litter, children in a class with Isobel Bartram, Mark Crisp planting in his garden | The RSPB

Our nature superstars

So many of you sent in amazing stories of your #ActionsForNature. Seven of them really stood out for us. From an incredible young artist and wild teacher, to guerilla gardeners and park magicians, read our seven Super Stories and find out about the inspiring actions they’ve take for nature.