Dewiswch iaith: Cymraeg English
View of lake vyrnwy

Dilynwch hud a lledrith Llyn Efyrnwy

Peidiwch â cholli dim

Frittilary butterfly

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith rydyn ni’n ei wneud i drawsnewid y dirwedd yn Llyn Efyrnwy drwy gofrestru i gael ein diweddariadau rheolaidd. 

Dewch i brofi’r hud eich hun

Lake Vyrnwy

Beth am ddod i ymweld â ni i chi gael darganfod y golygfeydd godidog, y bywyd gwyllt bendigedig a hanes difyr Llyn Efyrnwy drosoch chi eich hun? Mae cymaint i’w fwynhau.

Rhowch amser yn rhodd

Lake Vyrnwy waterfall

Gallwch wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywyd gwyllt arbennig Llyn Efyrnwy drwy gyfrannu eich amser a'ch talentau i RSPB. Mae ein cyfleoedd gwirfoddoli yn amrywiol iawn felly bydd gennym ni rywbeth at eich dant heb os.

Gwneud cyfraniad

Pied flycatchers

Bydd eich cyfraniad yn helpu i ddeffro hud a lledrith Llyn Efyrnwy ac yn caniatáu i ni sicrhau £3 miliwn ychwanegol o gyllid i gefnogi'r bywyd gwyllt sydd dan fygythiad yno.