Dewiswch iaith: Cymraeg English
Marine Protection Zone, Tristan da Cunha | The RSPB

Tristan da Cunha marine protection zone

Thanks to work by the Tristan community, the RSPB and our partners, a vast marine protection zone (MPZ) has been designated in the South Atlantic.

This 690,000km2 zone – almost three times the size of the UK – will safeguard one of the world’s most pristine marine environments and protect the wealth of wildlife that lives there. Critically endangered albatrosses, rockhopper penguins, blue sharks and beaked whales are all set to benefit.

Tristan da Cunha and marine protection zone waters at sunset | The RSPB

Croeso i Tristan

Does unman fel Tristan da Cunha – gwyliwch ein fideo i ddarganfod yr archipelago hyfryd hwn a’i fywyd gwyllt ysblennydd. 

Blue shark in waters off Tristan da Cunha | The RSPB

Wedi’i leoli dros 2,000km o’r tir agosaf, mae’n cymryd mwy o amser i hwylio i Tristan da Cunha o Cape Town nag y cymerodd Apollo 11 i gyrraedd y Lleuad! Mae’r dyfroedd o amgylch Tiriogaeth Dramor yma’r Deyrnas Unedig ymysg y rhai mwyaf ffrwythlon yn y byd. Mae degau o filiynau o adar y môr yn esgyn uwchben y tonnau, mae pengwiniaid a morloi’n llenwi'r traethau, mae siarcod mewn perygl yn bridio yn y môr ac mae morfilod dirgel yn bwydo yn hafnau’r dyfroedd dwfn.

Subantarctic fur seal in the marine protection zone in waters off Tristan da Cunha | The RSPB

Arbed ein moroedd


Parth morol gwarchodedig newydd Tristan fydd yr ardal ‘dim tynnu’ (no-take area) fwyaf yng Nghefnfor yr Iwerydd: uchafbwynt gwarchodaeth forol y DU.

Northern Rockhopper Penguin in the marine protection zone, Tristan da Cunha | The RSPB

Mae ein moroedd yn adnodd hollbwysig, ond bregus. Rydyn ni’n dibynnu arnynt am bethau amlwg, fel bwyd, ond maent yn effeithio ar ein bywyd mewn ffyrdd eraill, er enghraifft drwy gefnogi hinsawdd sefydlog. I geisio helpu i ddiogelu moroedd y byd, fe wnaeth Llywodraeth y DU a’n Tiriogaethau Tramor addo creu “Llain Las” o ardaloedd gwarchodedig dros bedair miliwn cilometr sgwâr. Parth morol gwarchodedig (MPZ) newydd Tristan yw darn olaf y gwaith hollbwysig hwn.

Atlantic yellow-nosed Albatross in flight over water in the marine protection zone, Tristan da Cunha | The RSPB

I arweinyddiaeth Llywodraeth Tristan da Cunha mae’r diolch am greu’r MPZ. Roedd yr RSPB wedi arwain y gwaith ar lawr gwlad gyda’r gymuned leol, gan sefydlu partneriaeth â Rhaglen Lleiniau Glas Llywodraeth y DU, National Geographic Pristine Seas, a’r glymblaid Great British Oceans. Hefyd yn hanfodol oedd y Blue Nature Alliance, yr Wyss Foundation, Kaltroco, y Don Quixote ll Foundation, ac Ymddiriedolaeth Elusennol y Teulu Becht ynghyd â’r Blue Marine Foundation.

Tristan partner logos

Help revive our oceans by reducing plastic waste

Adfywio ein Byd

Llofnodwch y ddeiseb i achub byd natur