Dewiswch iaith: Cymraeg English
A sunrise skyscape with graphics of trees, soundwaves and birds overlayed

Ymunwch â Gŵyl Côr y Bore Bach cyntaf erioed

A woman looks up at the sky in her gardening smiling

Eich canllaw goroesi Gŵyl Côr y Bore Bach

Rydyn ni’n addo y bydd yn brofiad gwerth chweil! Mae gennym bopeth sydd arnoch ei angen i’ch helpu i godi’n gynnar a mwynhau’r diwrnod. Defnyddiwch eich canllaw goroesi Gŵyl Côr y Bore Bach  i gael awgrymiadau gorau ar sut i fanteisio i’r eithaf ar y diwrnod - o beth ddylech chi fynd gyda chi i’r amseroedd gorau i glywed y prif gantorion.

A group of people watch the sunrise from a hilltop location

Gŵyl Côr y Bore Bach  ar warchodfeydd natur yr RSPB

Mae’n dymor y dathlu ym myd natur ac rydych chi’n cael eich gwahodd i ŵyl gerddoriaeth sy’n annhebyg i unrhyw un arall. Mae Côr y Bore Bach wrthi’n ymarfer, ac mae ein gwarchodfeydd natur yn cynnig y cyfle i wrando ar berfformiadau gan yr aderyn du a’r robin goch, yn ogystal ag ymddangosiadau gan enwogion fel y gog ac eosiaid. Wrth i’r corws ddatblygu drwy’r bore, bydd arbenigwyr wrth law i roi gwybodaeth i chi yn ystod y perfformiad, fel na fyddwch yn colli nodyn.

A closeup of a robin with its beak open in song

Twît-twît! Gŵyl Côr y Bore Bach YN FY

Mae gŵyl Côr y Bore Bach yn mynd yn gymdeithasol. Ymunwch ag eraill ledled y DU i wrando ar synau anhygoel Côr y Bore Bach am 5am, ac ymunwch yn y sgwrs gan ddefnyddio #DiwrnodCorwsyWawr  #DawnChorusDay

Perfformwyr yr ŵyl

Dyma roi gwybod i chi beth fydd yn digwydd ar bob llwyfan yn yr Ŵyl Côr y Bore Bach  - mae pob cynefin yn llwyfan wahanol. Waeth os ydych chi’n byw ger coetir neu ffermdir, y mynyddoedd neu’r môr, byddwn yn rhoi gwybod i chi pwy yw’r prif gantorion.

Cover of the RSPB guide to birdsong book and CD

Angen help gydag adnabod cân yr adar?

Gallwn ni helpu! Byddwch yn barod ar gyfer Gŵyl Côr y Bore Bach gyda chanllaw'r RSPB, RSPB Guide to Birdsong - bydd yn eich helpu i ddysgu ac adnabod cân yr adar gam wrth gam ac ar eich cyflymder eich hun.