Giving Nature a Home Re-wild Your Wellies! event, childred from Cardiff Muslim Primary School showing off their wellies

Wales

RSPB Cymru

RSPB Cymru is a founding member of the Real World Learning Cymru Partnership, whose overall purpose is to assist in the promotion and delivery of Out-of-Classroom Learning, fostering greater understanding and appreciation of its value and its vital contribution to sustainable development and global citizenship in Wales.

Mae RSPB Cymru yn aelod sylfaenol o Bartneriaeth Dysgu yn y Gwir Fyd Cymru, sydd â'r nod drwyddo draw o gynorthwyo gyda hybu a gwireddu Dysgu Oddi Allan i'r Dosbarth, meithrin gwell dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o'i werth a'i gyfraniad hanfodol i ddatblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang yng Nghymru.