Feature

Gwylio Adar yr Ysgol 2024

Diolch o galon i bawb a gymerodd ran yn nigwyddiad Gwylio Adar yr Ysgol yr RSPB. Mae'r canlyniadau wedi cyrraedd erbyn hyn, felly mae'n bryd i chi weld sut roedd eich ysgol yn cymharu â gweddill y DU.

Three children sat on a wooden bench outside of their school.
On this page

Pa aderyn ddaeth i'r brig?

Mae Gwylio Adar yr Ysgol yn rhoi cip blynyddol ar sut hwyl mae rhai o'n hoff adar yn ei gael ar dir yr ysgol. Tarwch olwg i weld y deg aderyn a welwyd fwyaf yn nigwyddiad Gwylio Adar yr Ysgol eleni. Sut mae hyn yn cymharu â’r hyn welsoch chi ar dir eich ysgol? 

Ni fyddai’r arolwg wedi bod yn bosibl heb i athrawon a disgyblion ddod yn ddinasyddion-wyddonwyr am y diwrnod. Diolch yn fawr!

Rhif Un Gwylio Adar yr Ysgol 2024

Ysguthan oedd wedi cyrraedd y brig eleni. Ysguthanod yw colomen fwyaf a mwyaf cyffredin y DU. Maen nhw i’w gweld yng nghefn gwlad, yn ogystal ag mewn trefi a dinasoedd. Gwrandewch am eu cŵan ailadroddus, mae rhai pobl yn cofio’r sŵn gyda’r ymadrodd ““My toe hurts, Betty”! 

A lone Woodpigeon perched on a branch.

Rhif 2 i rif 10

Aderyn Du
Mae’r Aderyn Du yn aderyn cyffredin yn yr ardd. Gwrandewch am yr Aderyn Du gwrywaidd yn canu, yn aml o ben coeden neu gorn simnai.
A House Sparrow drinking water with droplets falling from their beak.
Aderyn y To
Dim ond yn agos at bobl y dewch chi o hyd i Adar y To. Byddan nhw’n aml yn ymweld â theclynnau bwydo adar ac efallai byddwch chi’n eu gweld yn nythu o dan fondo tai.
A lone Magpie perched on the end of a moss covered branch.
Pioden
Mae’r adar du a gwyn mawr hyn yn gallu bod yn eithaf swnllyd ac mae eu cân aflafar yn swnio fel chwerthiniad bach. Ydych chi wedi clywed un?
A lone Carrion Crow perched on a mossy branch.
Brân Dyddyn
Mae brain yn perthyn i deulu o adar o’r enw corvidae sy’n cynnwys Cigfrain, Sgrechod y Coed, Jac-dos, Ydfrain a Phiod. Sawl math o gorfidae ydych chi wedi'u gweld?
Drudwen
Mae Drudwennod yn adar cymdeithasol ac yn enwog am ymgynnull mewn heidiau mawr sy’n gallu cynnwys hyd at filiwn o adar.
A Robin stood on a lichen covered branch.
Robin Goch
Oeddech chi’n gwybod bod Robiniaid Coch weithiau’n cael eu galw’n gyfaill y garddwr? Bydd Robiniaid Coch yn aml yn dilyn garddwyr wrth iddyn nhw balu, yn y gobaith o ddal pryfyn neu chwilen a ddaw i’r golwg oherwydd y palu.
Titw Tomos Las
Mae’r Titw Tomos Las yn aderyn bach lliwgar gyda phlu glas, gwyrdd a melyn. Maen nhw’n ddigon bodlon yn ymweld â theclynnau bwydo adar ac yn defnyddio bocs nythu.
A Pigeon walking along a rock
Colomen Wyllt
Mae Colomennod Gwyllt yn gyffredin mewn ardaloedd trefol ym mhedwar ban byd, ac mae eu plu yn gallu bod yn llawer o wahanol liwiau.
The two Gulls walk together down a gravel park trail in springtime light.
Gwylan Benddu
Er ein bod fel arfer yn meddwl am lan y môr wrth feddwl am wylanod, mae Gwylanod Benddu yr un mor hapus yn agos neu’n bell o’r môr.

Dalwch ati i ddysgu drwy fyd natur

Os oeddech chi wedi mwynhau Gwylio Adar yr Ysgol, tarwch olwg ar Her Wyllt yr RSPB. Mae hwn yn gynllun gwobrau sydd ar gael am ddim i ysgolion. Mae’n helpu plant i ymgysylltu â natur drwy gyfleoedd dysgu ymarferol. Drwy gymryd rhan yn Gwylio Adar yr Ysgol, rydych chi eisoes gam yn nes at ennill Gwobr Efydd. Byddwch chi’n cael llawer mwy o weithgareddau, yn ogystal â syniadau i greu mwy o le i fywyd gwyllt ar dir eich ysgol. 

Her Wyllt

A group of school children being lead through a long grass meadow by their teacher.
Cofrestrwch ar gyfer Dysgu Drwy Fyd Natur, e-gylchlythyr Addysg yr RSPB bob tymor
Os ydych chi'n gweithio mewn ysgol neu ym maes addysg a’ch bod yn dymuno cael yr wybodaeth ddiweddaraf am gynnyrch, adnoddau a gweithgareddau sydd wedi'u cynllunio i helpu gydag addysgu a dysgu, cofrestrwch ar gyfer ein e-gylchlythyr addysg a gyhoeddir bob tymor.
Dewch o hyd i RSPB Learning ar y cyfryngau cymdeithasol
  1. Facebook
  2. X (Twitter gynt)
  3. Instagram

Cysylltwch â ni

Share this article