Newyddion gwych i fywyd gwyllt wrth i’r Prif Weinidog wrthod Llwybr Du’r M4

Tuesday 4 June 2019

Ar ôl nifer o flynyddoedd yn brwydro dros natur ar Wastadeddau Gwent, rydym yn dathlu cyhoeddiad y Llywodraeth na fyddan nhw yn mynd ymlaen â Llwybr Du'r M4.

English version available here.

Rydym wedi cael rhyddhad anhygoel nad yw’r darn 14 milltir o’r draffordd mwyach yn bygwth distrywio’r bywyd gwyllt prin sydd ar Wastadeddau Gwent. Bywyd gwyllt fel y gardwenynen fain, gyda’i phoblogaeth ar Wastadeddau Gwent yn un o’r ddau gadarnle sy’n parhau yn y DU (cyfanswm o bump o boblogaethau sydd ar ôl yn unig) a’r aran gyffredin gain, sydd wedi dychwelyd yn ddiweddar i fridio yng Nghymru ar ôl absenoldeb o fwy na 400 mlynedd.

Dros y blynyddoedd, mae miloedd o bobl drwy Gymru wedi siarad o blaid Gwastadeddau Gwent ac wedi gwrthwynebu’r Llwybr Du a fyddai wedi dinistrio bywyd gwyllt, treftadaeth a chymunedau. Mae’r math hwn o fywyd gwyllt yn dangos pa mor arbennig yw Gwastadeddau Gwent ar gyfer natur, ond yn ogystal mae’n le arbennig iawn i’r cymunedau sy’n byw yno – ac mae eu llesiant yn cael ei adfer gan y man gwyrdd gwerthfawr hwn, sydd mor agos i ddwy o’n ddinasoedd pwysicaf – ac ar gyfer ei hanes anhygoel sy’n ei wneud yn dirnod arwyddocaol yn ein treftadaeth Gymreig.

Rydym yn teimlo rhyddhad ac wedi ein hysbrydoli gan y penderfyniad, sydd yn arwydd fod gan Gymru Lywodraeth sy’n cymryd datblygiad cynaliadwy o ddifri. Diolch i’r penderfyniad dewr a blaengar hwn, rydym nawr yn gwybod y gall ein plant fwynhau harddwch, bywyd gwyllt, hanes a buddiannau iechyd y mae Gwastadeddau Gwent yn ei ddarparu am lawer o flynyddoedd i ddod, ac am genedlaethau lawer wedi hynny.

DIWEDD

Last Updated: Friday 12 July 2019

Tagged with: Country: Wales Country: Wales Country: Wales Topic: Campaigns