Dewch i archwilio’r awyr agored yng Nghaerdydd

Eleri Wynne

Friday 8 April 2016

Mae Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd yn eich gwahodd i ddathlu lansio clwb bywyd gwyllt mwyaf cyffrous Caerdydd

Mae Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd, prosiect blaenllaw RSPB Cymru mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Caerdydd, yn gwahodd archwilwyr bywyd gwyllt ifanc ledled Caerdydd i ddathlu lansio clwb Ditectifs Bywyd Gwyllt Caerdydd (nodyn 3) yn Sioe Flodau'r RHS Caerdydd ar 15-17 Ebrill.


Ditectifs Bywyd Gwyllt Caerdydd, sy'n cael ei redeg gan Geidwaid Cymunedol Caerdydd, yw'r clwb mwyaf cyffrous yn y ddinas ac mae'n annog teuluoedd i dreulio amser yn archwilio natur ar eu stepen drws.


Bydd aelodau yn cyfarfod yn fisol yn ei bencadlys yn Fferm y Fforest, Caerdydd, i archwilio'r holl bethau rhyfedd a rhyfeddol sydd gan natur i'w gynnig. Cewch hwyl a sbri yn eich sgidiau glaw, ymuno gyda'ch gilydd i rwydo pyllau neu baeddu wrth hela bwystfilod bach - mae'r posibiliadau yn ddi-ben-draw pan ydych chi'n mwynhau'r awyr agored.


Er mwyn dathlu lansio'r clwb bywyd gwyllt arbennig hwn, mae Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd yn cynnig aelodaeth flynyddol yn rhad ac am ddim i un teulu lwcus yng Nghaerdydd. Y cwbl sydd angen i chi ei wneud i ennill yw profi eich bod yn dditectif go iawn a darganfod pum darn penodol o natur yng Nghaerdydd - cacynen, coeden dderwen, briallen, hwyaden wyllt a phryf genwair. Unwaith y byddwch wedi cwblhau eich tasg, cymerwch lun o'ch darganfyddiad, gydag o leiaf un llun yn cynnwys chi a'ch teulu yn y llun os gwelwch yn dda, a rhannwch eich lluniau ar Facebook gyda RSPB Cymru neu ar Trydar @RSPBCymru drwy ddefnyddio #caerdyddgwyllt.


Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar hap a chael ei gyhoeddi gan un o gymeriadau natur fwyaf gwyllt Cymru, sef Bob y wiwer (nodyn 4), yng ngardd Rhoi Cartref i Fyd Natur yr RHS Caerdydd ar ddydd Sul 17 Ebrill am 1pm.


Dywedodd Carolyn Robertson, Rheolwr Project Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd: "Mae Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd yn dod â miloedd o bobl ifanc yng Nghaerdydd yn nes at natur ac rydym yn edrych ymlaen at gynnal llwyth o weithgareddau hwyliog ar gyfer y teulu cyfan yn ystod Sioe Flodau'r RHS Caerdydd eleni. Bydd blodau gwyllt yn ymuno a choetir a gwlyptir yn ein gardd unigryw, sy'n llawn o guddfannau bach i fywyd gwyllt; gallwch chwilio am weision y neidr a phili-pala, dringo drwy dwnnel dirgel i mewn i'r goedwig, ymgartrefu yn yr ardd bonion coed, a darganfod lle mae draenogod, pryfed ac adar yn byw."


Yn ogystal â gweithgareddau hwyliog i'r teulu, mae Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd yn cynnig sesiynau allgymorth yn rhad ac am ddim i ysgolion cynradd yn y ddinas i helpu plant ddarganfod y bywyd gwyllt ar diroedd eu hysgol a chreu cartrefi syml i natur - o flychau adar hyd at dai i bryfaid.


Dywedodd Nicola Hutchinson, Swyddog Cadwraeth i Gyngor Dinas Caerdydd: "Mae Caerdydd yn ddinas wych ar gyfer darganfod natur. Rydym eisiau i bobl fynd allan a mwynhau'r cyfan sydd gan yr awyr agored i'w gynnig, ac unwaith y byddwch chi'n dechrau edrych, byddwch yn darganfod pob math o fywyd gwyllt bron o dan eich trwyn. Drwy ein gweithgareddau, rydym eisiau cynyddu hyder ac annog plant a theuluoedd i dreulio mwy o amser yn cael hwyl wrth archwilio yn y gwyllt."


Mae Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd yn bosibl diolch i gefnogaeth hael cwsmeriaid Tesco drwy doll Llywodraeth Cymru ar fagiau cludo. Am fwy o wybodaeth ynglyn â'r fenter a sut gallwch chi gymryd rhan, dilynwch @RSPBCymru neu anfonwch e-bost at cymru@rspb.org.uk.


Last Updated: Tuesday 28 August 2018

Tagged with: Country: Wales Topic: Education