Dewiswch iaith: Cymraeg English

Cymru

Mae tirweddau a chynefinoedd godidog Cymru yn llawn bywyd gwyllt. Mae ein gwaith yng Nghymru yn helpu i'w ddiogelu.

Gwelwch frain coesgoch yn plymio uwchben clogwyni serth, barcutiaid coch yn hedfan dros fryniau garw a morloi llwyd yn segura ar hyd yr arfordir. Clywch huganod swnllyd yn nythu ar Ynys Gwales a galwadau byrlymus y rugiar ddu. 

 

Mae ein gwaith yng Nghymru yn helpu i ddiogelu'r bywyd gwyllt rhyfeddol yma a'r mannau lle maen nhw'n byw.

Diweddariadau Cymru yn adroddiad blynyddol 2020-2021

An illustration of a puffin with sandeels in its mouth overlooking the Welsh coastline with lighthouse visible

Dysgwch y diweddaraf gan RSPB Cymru: ein cyfleusterau anhygoel newydd yn Ynys Lawd, a’r ŵyl rithiol newydd Adferiad Gwyrdd Cymru.

Neu lawr lwythwch yr adroddiad llawn: PDF9.72Mb

Revive Our World

Sign the petition to save nature

Thank you for taking over

On the 17 October, we filled the UK with bird song. Find out why and how you can keep helping.

View of sea cliffs, RSPB Ramsey Island

Helpwch ni i ddiogelu Ynys Dewi

Mae Ynys Dewi yn gartref i niferoedd pwysig o blanhigion, adar ac anifeiliaid eraill. Helpwch ni i gynnal y lle arbennig hwn.

RSPB Mawddach Valley Nature Reserve, Wales

Gweithredwch

Gyda’n gilydd, gallwn roi cartref i fyd natur

Rydym yn gweithio ledled Cymru ac ar draws gweddill y DU i roi cartref i fyd natur. Ond ni fedrwn wneud hynny heboch chi. A wnewch roi eich cefnogaeth i ni? Mae pob aelod yn cael:

  • Mynediad am ddim i dros 170 o warchodfeydd natur yn y DU
  • Cylchgrawn Nature's Home ac Y Barcud – cylchlythyr RSPB Cymru – bob chwarter
  • Pecyn croeso i'ch helpu i wneud yn fawr o'ch aelodaeth
  • Rhodd rhad ac am ddim o’ch dewis chi.

Dowch yn aelod o'r RSPB. Mae eich aelodaeth yn ein helpu i arbed natur a diogelu ardaloedd gwyllt.

Helpwch i ddeffro hud Llyn Efyrnwy

Bydd eich cyfraniad yn helpu i ddeffro hud a lledrith y dyffryn cyfareddol hwn. Gall eich rhodd helpu i gefnogi ein gwaith o wella Llyn Efyrnwy, gan amrywio o adfer gorgorsydd i roi cartref i löynnod byw.