Dewiswch iaith: Cymraeg English
A blurry close-up of many climate banners being held aloft by protesters.

Ymunwch â’r Diwrnod Gweithredu Byd-eang ar 6 Tachwedd 2021

Ar hyd a lled y byd, rydym ni'n dod at ein gilydd i alw ar arweinwyr COP26 i newid pethau. Mae’n rhaid i ni gael atebion ar fyrder i fynd i'r afael â´r argyfwng byd natur a hinsawdd sy'n effeithio arnom ni ac ar ein bywyd gwyllt. Mae hon yn frwydr sy’n ein huno, un ac oll.

People marching at the Global Day of Action holding a large blue banner

Pam cymryd rhan?

Byddwch yn ymuno â miliynau o bobl eraill ym mhob cwr o’r byd i gymryd rhan mewn rhywbeth hanesyddol. Dyma’ch cyfle i roi llais i fyd natur yn yr argyfwng byd natur a hinsawdd. Gallwch fod yn rhan o hyn i gyd, a sicrhau newid drwy uno i adfywio ein byd. Gallwch gymryd rhan yn y ffordd fwyaf addas i chi: beth am orymdeithio ar hyd y strydoedd mewn digwyddiad yn eich ardal chi (maen nhw’n digwydd ar draws y DU), neu ymuno â digwyddiad digidol Gorymdaith Hinsawdd y Byd? Os oes angen ychydig mwy o ysbrydoliaeth arnoch chi, gwyliwch ein fideo sy'n cynnwys cefnogwyr a staff yr RSPB o bob rhan o'r DU a'n Prif Weithredwr Beccy Speight, yn siarad pam eu bod nhw'n gorymdeithio i adfywio ein byd.


Os byddwch chi’n cofrestru, bydd modd i’r RSPB gysylltu â chi i rannu popeth y mae angen i chi ei wybod er mwyn ymuno â’r Diwrnod Gweithredu Byd-eang. Gallwn roi gwybod i chi am unrhyw newidiadau i fannau ac amseroedd cyfarfod hefyd. Cofrestrwch!

A bird in focus in foreground with a blurred person reclining in background

Beth ydych chi’n mynd i'w wneud er budd yr hinsawdd – #FyNgweithredHinsawdd

P’un ai a ydych chi'n gorymdeithio neu’n gwneud placard, rhannwch eich hanes drwy ddefnyddio #FyNgweithredHinsawdd. Y mwyaf o weithredu fydd yn digwydd, y mwyaf o sŵn fydd yn cael ei greu er budd byd natur.