Dewiswch iaith: Cymraeg English

Dechreuwch ar yr antur yn Gwylio Adar yr Ardd

Ydych chi’n Gwylio Adar yr Ardd 2021? Os ydych chi'n cymryd rhan yn Gwylio Adar yr Ardd am y tro cyntaf, yn rhywun sy’n cymryd rhan yn rheolaidd neu’n rhywun sy’n arbenigo ar wylio adar, byddwn yn helpu i sicrhau mai dyma’r digwyddiad gorau eto. Cofrestrwch i gael yr wybodaeth ddiweddaraf i chi ar e-bost, gan gynnwys erthyglau ysbrydoledig a chyngor arbenigol i fynd â chi’n nes at y bywyd gwyllt yn eich ardal chi.

Oherwydd y galw anhygoel y flwyddyn yma, ni allwn gynnig canllaw trwy’r post, ond gallwch dal gymryd rhan yn arolwg bywyd gwyllt mwyaf y byd ar-lein.

Ydych chi’n athro neu athrawes? Cofrestrwch am Gwylio Adar yr Ysgol yn lle.

Cywirwch y gwallau canlynol:

Address is loading...

Soniwch amdanoch eich hun

Er mwyn i chi gael y profiad Gwylio Adar gorau, dywedwch pa un sy’n eich disgrifio chi orau?

Gadewch i ni gadw mewn cysylltiad - ar eich telerau chi

Os yw eich manylion yn anghywir, defnyddiwch y blychau uchod i’w cywiro.

Diolch i chi am ofalu am fyd natur. Rydym yn benderfynol o wneud popeth o fewn ein gallu i’w achub. Rydych yn rhan bwysig iawn o hynny a dyna pam hoffem eich hysbysu am y gwaith cadwraeth, ymgyrchu, ymchwil a chodi arian yr ydym yn ei wneud.

 

Os ydych yn fodlon i'r RSPB a Siop yr RSPB i gadw mewn cysylltiad, rhowch wybod i ni sut hoffech chi glywed oddi wrthym:

 

Hoffwn i chi gysylltu â mi ar (ticiwch un ai ‘Ydw’ neu ‘Nac ydw’ ar gyfer pob esiampl):

Post

Ffôn

Golygu
Cancel Done

Ebost

Testun

Golygu
Cancel Done
Dewiswch ie neu na ar gyfer pob opsiwn cyfathrebu i ddweud wrthym sut hoffech i ni gysylltu â chi.

Chi sydd â’r rheolaeth. Os hoffech newid eich dewisiadau yn y dyfodol, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ein ffonio ar 01767 693680 neu newid eich dewisiadau yma. Os byddwch yn penderfynu cadw mewn cysylltiad, byddwch hefyd yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf ar newyddion am aelodaeth, cynnyrch, cynigion a chystadlaethau.

 

Bydd eich manylion yn cael eu cadw’n ddiogel, ar gyfer ein defnydd ni yn unig, neu’r rhai hynny sy’n gweithio inni, ac ni fyddan nhw’n cael eu rhannu gydag unrhyw un arall.   Er mwyn cael gwell dealltwriaeth ynglŷn â’n cefnogwyr, rydym yn cyfuno a dadansoddi’r wybodaeth yr ydych chi’n darparu, â’r hyn yr ydym yn ei wybod ynglŷn â sut yr ydych chi wedi ein helpu ni, a ffynonellau allanol eraill o ddata.  Mae hyn yn ein helpu ni i benderfynu pa ohebiaeth a fydd o ddiddordeb i chi ac arbed yr adnoddau sydd gennym ar gyfer ein gwaith cadwraeth.  Yn ogystal, rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon i redeg gweithrediadau ein helusen, e.e. os ydych chi’n archebu neu’n cyfrannu, byddwn ni angen eich manylion i brosesu’r rhai hynny.  

 

Os hoffech chi dderbyn mwy o wybodaeth neu ddeall eich hawliau diogelu data, darllenwch ein polisi preifatrwydd os gwelwch yn dda.