Let Nature Sing
Ymunwch â'n hymgyrch i ddod â chân adar i bum miliwn o bobl ar 17 Hydref 2019. Rydyn ni am gael sain adar yn canu ym mhobman, o weithleoedd i ystafelloedd byw, a danfon neges swynol wrth bobl mewn grym nad ydyn ni eisiau i gân adar ddiflannu.
Gwyliwch Y fideo
Chwaraewch y fideo
Let Nature Sing video

Cynhaliwch eich Diwrnod Gad Natur Ganu eich hun

Cynhaliwch eich digwyddiad Diwrnod Gad Natur Ganu eich hun a rhannwch eich cariad at gân adar. Gallwch chi drefnu bore coffi gyda thrac sain adar yn canu yn y cefndir, cynnal parti gwrando ar ganeuon adar, neu annog eich cydweithwyr i gael seibiant o'u gwaith er mwyn gwrando ar adar yn canu!

Denu busnes lleol i gymryd rhan

Mae gennym bopeth sydd ei angen arnoch er mwyn denu busnes lleol i gymryd rhan yn eich digwyddiad Gad Natur Ganu. Defnyddiwch ein templedi a'n hadnoddau i gysylltu â'ch busnes lleol a'u helpu i ddod â sain adar yn canu i'w safle. Fe allech chi eu hannog i chwarae Birdsong Radio i'w cwsmeriaid, i gael seibiant o’r gwaith neu i gynnal te prynhawn er mwyn gwrando ar sain adar yn canu.

Sut rydych chi'n helpu

bird song

Mae natur mewn argyfwng, mae'r arwyddion i brofi hynny ym mhobman. Ond mae amser i newid pethau. Trwy Gad Natur Ganu, y streiciau ieuenctid a hinsawdd ac adroddiad newydd Sefyllfa Byd Natur, mae symudiad yn ffurfio. Dewch i ymuno â ni.