Dewiswch iaith: Cymraeg English
The Sennedd

Adfywio Ein Byd yng Nghymru

Meddwl am ddyfodol cyfiawn a gwyrdd i Gymru 

Gydag etholiadau Cymru ar 6 Mai 2021, gallwn ddefnyddio ein lleisiau i sicrhau newid. Os bydd gwleidyddion yn dilyn ein pum cam tuag at ddyfodol cynaliadwy, gallwn greu Cymru lle mae pobl yn byw mewn cytgord â bywyd gwyllt, mewn cymdeithas wydn, gydag economi sy’n llawn byd natur ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Cefnogi Byd Natur yng Nghymru

Peidiwch â dychmygu dyfodol gwell. Mynnwch ddyfodol gwell.

Gyda dim ond clic neu ddau, gallwch ddefnyddio ein e-weithred i leisio’ch pryderon am fyd natur ac argyfwng yr hinsawdd yn uchel ac yn glir i ymgeiswyr etholiadol yn eich ardal leol.

Mae angen i Lywodraeth Cymru wneud mwy na siarad. Mae’n rhaid iddi weithredu. Os bydd mwy ohonom yn lleisio ein barn, ni allant ein hanwybyddu.

The Revive our World Podcast
Swifts over rooftops

Pum ffordd y gallwch chi weithredu 

Mae byd natur wedi cyrraedd pwynt hollbwysig yng Nghymru, ond yn 2021 mae rhai cyfleoedd tyngedfennol i ni i gyd wneud gwahaniaeth. Rydyn ni wedi llunio rhestr o bump peth syml y gallwch chi eu gwneud nawr, a fydd wir yn gallu helpu i newid pethau er gwell. 

Dod yn Bencampwr Ymgyrchu

Sicrhewch fod eich llais yn cael ei glywed ar faterion yr ydych yn poeni amdanynt. Mae ein rhwydwaith o Bencampwyr Ymgyrchu yn hanfodol wrth sicrhau bod gwleidyddion a’r rhai sydd yn gwneud y penderfyniadau pwysig yn gwybod bod materion sy'n effeithio ar fywyd gwyllt yn bwysig, a'u perswadio i wneud gwahaniaeth dros fyd natur. Y newyddion da yw y gellir gwneud llawer ohono gartref!