Dewiswch iaith: Cymraeg English

Adfywio Ein Byd yng Nghymru

Meddwl am ddyfodol cyfiawn a gwyrdd i Gymru 

Os bydd gwleidyddion yn dilyn ein pum cam tuag at ddyfodol cynaliadwy, gallwn greu Cymru lle mae pobl yn byw mewn cytgord â bywyd gwyllt, mewn cymdeithas wydn, gydag economi sy’n llawn byd natur ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Revive our World Wales Podcast Logo

Podlediad Adfywio Ein Byd

Ymunwch ag RSPB Cymru wrth i ni siarad ag arbenigwyr, ymgyrchwyr a phawb sy’n mwynhau byd natur am y materion rydyn ni’n eu hwynebu ar hyn o bryd, sut gall pobl wneud gwahaniaeth a sut gallwn ni Adfywio Ein Byd. 

Cefnogi Byd Natur yng Nghymru

Dadlwythwch ein canllaw i ddysgu mwy am ffyrdd y gallwch chi leisio eich pryderon am yr argyfwng byd natur a'r hinsawdd yn uchel ac yn groch i'r gwleidyddion yn eich ardal leol. Mae gan Lywodraeth Cymru gyfle i greu dyfodol cadarnhaol i fyd natur. Po fwyaf ohonom sy'n galw am hyn, y lleiaf tebygol y byddent yn ein hanwybyddu.

The Global Day of Action is coming!

On 6 November 2021, millions of us across the world are coming together to demand change from leaders at the climate change conference COP26. We need urgent, effective solutions to combat the nature and climate emergency that affects us all and the wildlife we love.

This is the fight that unites.

We'lll be at marches in Birmingham, Glasgow, Cardiff and Belfast. Come and join us, and be a voice for nature.

Swifts over rooftops

Tri ffordd y gallwch chi weithredu

Mae byd natur wedi cyrraedd pwynt hollbwysig yng Nghymru, ond yn 2021 mae rhai cyfleoedd hollbwysig i ni i gyd wneud gwahaniaeth. Rydyn ni wedi llunio rhestr o tri peth syml y gallwch chi eu gwneud nawr, a fydd wir yn gallu helpu i newid pethau er gwell.

Ysbrydoli adfywiad byd natur trwy gelf

Mae byd natur a'r celfyddydau bob amser wedi mynd law yn llaw. Mae RSPB Cymru wedi bod yn gweithio gyda dau artist sy’n cael eu dylanwadu gan fyd natur yn rheolaidd, i ddathlu un o lwyddiannau adfywiad mwyaf Cymru ac i ddefnyddio eu cerddoriaeth a’u cerflun i ysbrydoli’r Cymry i godi llais dros fyd natur.

Help revive our oceans by reducing plastic waste

Llofnodi’r ddeiseb

Mae byd natur mewn argyfwng. Os ydyn ni'n gweithredu nawr, gallwn wneud gwahaniaeth. Ymunwch â ni i alw am dargedau cyfreithiol i #AdfywioEinByd