black grouse lek

Dewch yn ffrind i Lyn Efyrnwy

 • 2/3

  o rywogaethau Cymru o adar yn dirywio
 • 35

  o barau o’r boda tinwyn yng Nghymru, o gymharu â 57 yn 2010
 • Mwy na

  HANNER y grugieir du yng Nghymru wedi diflannu ers 1992

Helpwch i achub bywyd gwyllt Cymru bob mis

Dewiswch iaith: Cymraeg | English

Llyn Efyrnwy yw un o’r llefydd pwysicaf a mwyaf gwerthfawr i fyd natur yng Nghymru - a’r DU.

Yn anffodus, gyda dirywiad sy’n peri pryder mewn adar sy’n wynebu bygythiad, fel y gwybedog brith, crec yr eithin, y boda tinwyn a'r rugiar ddu, mae Llyn Efyrnwy angen eich help chi ar frys.

Gyda rhodd reolaidd bob mis, gallwch gefnogi gwaith cadwraeth hanfodol i adfywio, gwarchod a gofalu am yr hafan unigryw yma yng Nghymru sy’n gartref i gymaint o rywogaethau prin.

Bydd eich haelioni i warchod a gwella'r cynefin unigryw yn Llyn Efyrnwy yn helpu ei fywyd gwyllt arbennig i ffynnu. Cliciwch yma i gyfrannu’n rheolaidd heddiw.

Iolo Williams
Naturiaethwr a Chyflwynydd Teledu

Photo of Iolo Williams

Gwarchod bywyd gwyllt ar hyd a lled y dyffryn

Plîs helpwch fywyd gwyllt rhyfeddol Llyn Efyrnwy

O goetiroedd derw ar lan y llyn a chynefin prin y ffridd i ucheldiroedd corsiog a bryniau o rug, mae hwn yn lle unigryw a thrawiadol. Mae cyfle i chi weld sut gallwch chi helpu i warchod y bywyd gwyllt ar draws y dyffryn gwerthfawr yma.

Gwarchod bywyd gwyllt bob mis ar hyd a lled y dyffryn

 • Adfywio’r coetir derw ar lan y llyn ar gyfer y gwybedog brith drwy glirio’r coed conwydd ymledol a'r rhododendron.
 • Rheoli’r ffridd fregus, drwy glirio rhedyn a phlannu coed criafol i ddarparu bwyd i grec yr eithin.
 • Gwarchod safleoedd nythu yn y grug fel bod y boda tinwyn yn gallu cuddio wyau a chywion gwerthfawr.
winchat with caterpillar

Darparu digonedd o safleoedd chwilio am fwyd i’r rugiar ddu

Gallai dim ond £5 y mis gefnogi'r rugiar ddu hardd.

Llyn Efyrnwy yw un o’r llochesi olaf i'r rugiar ddu yng nghanolbarth Cymru ond rydyn ni angen eich helpu rheolaidd chi i atal dirywiad yr aderyn yma drwy wneud y canlynol:

 1. Creu safleoedd nythu ar y ddaear yng nghysgod y grug tal
 2. Annog pryfed ar dir corsiog i fwydo cywion y rugiar ddu
 3. Agor y coetir naturiol i ddarparu bwyd yn yr hydref

 

black grouse
Black grouse in golden fog

Rhoi bob mis i ddod â byd natur adref i Lyn Efyrnwy