Dewiswch iaith: Cymraeg English

Ein ffilm ar gyfer 2020

Sut byddwch chi’n cofio 2020?

Byddwn ni yn ei chofio fel y flwyddyn y gwnaethoch chi ein cefnogi ni. Y flwyddyn pan oeddech chi’n credu ynom ni. Y flwyddyn y gwnaethoch ein helpu i barhau â’n gwaith dros fyd natur. Gyda’n gilydd, gallwn sicrhau bod dyfodol byd natur mewn dwylo diogel. Os byddwn ni’n gofalu am fyd natur, bydd yn gofalu amdanom ni.

The RSPB 2020 video | The RSPB

Diolch am eich cefnogaeth

Rydych chi wedi ein helpu ni i gyflawni cymaint yn 2020

Mae ein gwaith yn bosib, diolch i’n haelodau a’n cefnogwyr gwych. Dyma rai o'n huchafbwyntiau yn 2020.

  • Yn Lloegr, hyd yma mae bron i 60,000 ohonoch wedi llofnodi ein e-weithred i achub Minsmere, sydd o dan fygythiad yn sgil cynlluniau EDF i adeiladu gorsaf bŵer niwclear newydd. Gweithredwch nawr yn loveminsmere.org.
  • Diolch i chi a phartneriaid RSPB, rydym ni wedi achub wyau gylfinir o dân mawndir yn agos at Lough Neagh yng Ngogledd Iwerddon. Wedyn, fe wnaethom ni ryddhau’r cywion yng ngwarchodfa natur Portmore Lough.
  • Mae eich cefnogaeth yn yr Alban yn golygu bod Coul Links, safle pwysig i fywyd gwyllt ac sy’n cael ei warchod ar lefel genedlaethol, Ewropeaidd a rhyngwladol, wedi cael ei achub rhag bod yn gwrs golff.
  • Cafodd y gynulleidfa ar-lein ei hysbrydoli a’i phlesio gan ŵyl rithiol Adferiad Gwyrdd Cymru: enghraifft wych o weithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill.
  • A diolch i chi, mae dyfroedd Tiriogaethau Tramor y DU Tristan da Cunha, ardal sydd dair gwaith yn fwy na maint y DU, bellach o fewn parth gwarchod morol.
  • Mwy o uchafbwyntiau ym mlog Martin Harper 
Boy flying kite | The RSPB

Gallwch chi ein helpu ni i achub byd natur yn 2021

Bydd eich cyfraniad yn helpu i sicrhau dyfodol y byd naturiol.