Dewiswch iaith: Cymraeg English

Eich manylion

Rhowch ychydig o fanylion fel ein bod yn gallu teilwra eich profiad.

Cywirwch y gwallau canlynol:

Manylion cyswllt
Nodwch eich rhif ffôn er mwyn i ni allu cysylltu â chi yn y dyfodol. Gallwch ddewis peidio â chael galwadau ffôn unrhyw bryd.
Nodwch eich rhif ffôn symudol er mwyn i ni allu cysylltu â chi yn y dyfodol. Gallwch ddewis peidio â chael galwadau a negeseuon testun unrhyw bryd.
Address is loading...
Arbedwch eich manylion nes y tro nesaf

Pan fyddwch yn creu cyfrif, byddwn yn cofio eich manylion ar gyfer y tro nesaf byddwch chi’n defnyddio ein gwefan.

Dangos cyfrinair

Rhaid i’r cyfrinair fod:

  • o leiaf 8 nod o hyd
  • o leiaf 1 priflythyren
  • o leiaf 1 llythyren fach
  • o leiaf 1 rhif
Gadewch i ni gadw mewn cysylltiad - ar eich telerau chi

Os yw eich manylion yn anghywir, defnyddiwch y blychau uchod i’w cywiro.

Diolch i chi am ofalu am fyd natur. Rydym yn benderfynol o wneud popeth o fewn ein gallu i’w achub. Rydych yn rhan bwysig iawn o hynny a dyna pam hoffem eich hysbysu am y gwaith cadwraeth, ymgyrchu, ymchwil a chodi arian yr ydym yn ei wneud.

 

Os ydych yn fodlon i'r RSPB a Siop yr RSPB i gadw mewn cysylltiad, rhowch wybod i ni sut hoffech chi glywed oddi wrthym:

 

Hoffwn i chi gysylltu â mi ar (ticiwch un ai ‘Ydw’ neu ‘Nac ydw’ ar gyfer pob esiampl):

Post

Ffôn

Golygu
Cancel Done

Ebost

Testun

Golygu
Cancel Done
Dewiswch ie neu na ar gyfer pob opsiwn cyfathrebu i ddweud wrthym sut hoffech i ni gysylltu â chi.

Chi sydd â’r rheolaeth. Os hoffech newid eich dewisiadau yn y dyfodol, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ein ffonio ar 01767 693680 neu newid eich dewisiadau yma. Os byddwch yn penderfynu cadw mewn cysylltiad, byddwch hefyd yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf ar newyddion am aelodaeth, cynnyrch, cynigion a chystadlaethau.

 

Bydd eich manylion yn cael eu cadw'n saff a diogel, a ddefnyddir yn unig gennym ni, neu'r rhai sy'n gweithio i ni, ac ni chaiff ei rhannu ag unrhyw un arall. Rydym yn dadansoddi gwybodaeth a ddarperir gennych, ac am y modd yr ydych wedi ein helpu, i benderfynu pa fath o gyfathrebu bydd o ddiddordeb i chi (ac felly gallwn arbed ein hadnoddau ar gyfer gwaith cadwraeth) ac i'n helpu i ddeall ein cefnogwyr. Rydym hefyd yn defnyddio'r wybodaeth yma i gynnal gweithrediadau ein helusen, e.e. os ydych yn rhoi archeb neu wneud cyfraniad, bydd angen eich manylion arnom i brosesu hynny.

 

Os hoffech fwy o wybodaeth neu ddeall eich hawliau diogelu data, gwelir ein polisi preifatrwydd yma.