Dewiswch iaith: Cymraeg English

Gwylio Adar yr Ardd

Ymunwch â ni rhwng 29 a 31 Ionawr

Mwynhewch awr o fyd natur a darganfod y bywyd gwyllt ar garreg eich drws.

Cofrestrwch heddiw i gael popeth sydd ei angen arnoch i gymryd rhan, gan gynnwys help i adnabod yr hyn rydych chi’n ei weld a chyngor arbenigol ar fwydo’r adar. Hefyd, fe gewch chi 20% i ffwrdd yn ein siop a ni fydd rhaid i chi dalu am bostio*.

Rydym yn gweithio i sicrhau fod ein tudalennau Cymraeg gyda llif parhaol o destun Cymraeg. Ymddiheurwn os gwelwch unrhyw eiriau neu frawddegau Saesneg, rydym yn ymwybodol o’r broblem hwn ac yn gweithio ar ddiweddaru hyn cyn gynted â phosib.

Beth welwch chi?

Ymunwch â ni am y digwyddiad Gwylio Adar yr Ardd a darganfod y ddrama ar garreg eich drws.

Y peth gwych ydy, fe allai unrhyw beth hedfan draw! Fyddwch chi’n mwynhau haid o ditwod cynffon-hir pluog, a fydd grŵp o nicos yn eich swyno, neu a fydd robin goch eofn yn dwyn yr holl sylw?

Mae’n hawdd cymryd rhan

Treuliwch awr yn cyfri’r adar rydych chi’n eu gweld yn eich gardd, o’ch balconi neu yn eich parc lleol, yna dywedwch wrthym ni beth ydych chi wedi’i weld. Mae mor hawdd â hynny!

Gwylio Adar yr Ardd YN FYW

Yn newydd eleni

Bydd ein harbenigwyr o bob rhan o’r DU yn cyflwyno lluniau, fideos a ffeithiau am yr adar maen nhw’n eu gweld, ac yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi. Bydd cwisiau byw hefyd, a wynebau cyfarwydd drwy gydol y penwythnos – bydd hyn oll yn sicrhau mai dyma’r digwyddiad Gwylio Adar gorau eto!

 

Pa aderyn yr ardd ydych chi?

Long-tailed tit perching on twig

Ydych chi’n ddrudwen gymdeithasol, yn aderyn y to dedwydd, neu’n robin goch hoffus?

Cymerwch y cwis, cael gwybod pa aderyn ydych chi, a chymharu â ffrindiau a theulu.

Cadwch lygad barcud ar yr aderyn!

Cofiwch dynnu lluniau o rai o’r adar rydych chi’n eu gweld. Cliciwch ar Cyngor ac Awgrymiadau isod i weld cyngor Ben Andrew, ffotograffydd arobryn, ar sut mae tynnu’r llun perffaith bob tro.

Rhannwch eich lluniau ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #GwylioAdarYrArdd. 

Share your Birdwatch stories on social

Ffynnu gyda byd natur drwy gydol y flwyddyn

Mae Gwylio Adar yr Ardd yn ffordd wych o godi eich hwyliau ym mis Ionawr. Pan fyddwch yn ymuno â’r RSPB, byddwn yn helpu i godi eich calon drwy gydol y flwyddyn drwy eich helpu i ddod yn nes at y byd natur ar garreg eich drws a thu hwnt.

Fel aelod, byddwch yn cael ein cylchgrawn Nature’s Home. Mae hwn wedi ennill gwobrau ac mae’n llawn cyngor arbenigol ar fywyd gwyllt a ffotograffiaeth syfrdanol. Byddwch chi hefyd yn cael pecyn croeso, rhodd am ddim, a mynediad a pharcio am ddim mewn dros 170 o warchodfeydd natur ledled y DU.

Telerau ag amodau

Cliciwch yma i ehangu chevron-down

I gael eich gostyngiad ar-lein neu dros y ffôn, defnyddiwch y cod hyrwyddo yn y fasged. I’w gael yn ein siopau, dangoswch yr e-bost hwn wrth dalu. Daw’r cynnig i ben ar 01/02/2021. Nid yw’r cynnig ar gael ar gyfer archebion sy’n cynnwys aelodaeth o’r RSPB, cardiau rhodd, stampiau, cynnyrch optig gan gynnwys binocwlars a thelesgopau, eitemau sêl, a chynnyrch cludo i gwsmeriaid uniongyrchol (Moorcroft, Royal Crown Derby, Malcolm Appleby, Wiggly Wigglers, Lokdale, Riverco, Best4Hedging, Lorna Syson.)

Nid oes modd cyfnewid y cynnig am arian parod. Nid oes modd ei ddefnyddio gydag unrhyw gynnig arall. Unwaith caiff pob cwsmer ddefnyddio’r cynnig. Postio am ddim i gyfeiriadau safonol yn y DU yn unig. Ar ôl 01/02/2021 bydd y pris postio’n £3.95, ein cyfradd safonol, eto.

**Efallai y caiff galwadau eu recordio at ddibenion hyfforddi