Dewiswch iaith: Cymraeg English
Light blue birds silhouetted against a darker blue background

Paratowch ar gyfer Gwylio Adar yr Ardd

Mae’n hwyl, yn rhad ac am ddim ac i bawb. Ymunwch rhwng 28 a 30 Ionawr

Cewch eich syfrdanu gan eich bywyd gwyllt lleol. Mae Gwylio Adar yr Ardd i bawb, p’un ai a ydych chi’n ddechreuwr llwyr neu’n arbenigwr adar. Cyfrwch yr adar rydych chi’n eu gweld yn eich gardd, o’ch balconi neu yn eich parc lleol am awr rhwng 28 a 30 Ionawr 2022.

Cofrestrwch heddiw a chael canllaw am ddim, a 20% i ffwrdd pan fyddwch chi’n prynu rhywbeth o siop yr RSPB a byddwn yn anfon eich nwyddau atoch am ddim. Byddwch hefyd yn cael yr holl help sydd ei angen arnoch, o adnabod adar, i ofalu am fywyd gwyllt yr ardd. Os ydych chi’n athro, beth am ysbrydoli eich disgyblion gyda Gwylio Adar yr Ysgol?

Byddwch yn un mewn miliwn!

Yn 2021, roedd dros filiwn o bobl wedi cymryd rhan yn Gwylio Adar yr Ardd, pob un ohonynt yn dod at ei gilydd i ofalu am adar. Beth am ymuno a bod yn un mewn miliwn ar gyfer 2022?


Yn syfrdanol, rydyn ni wedi colli 38 miliwn o adar o awyr y DU yn ystod y 50 mlynedd diwethaf, felly mae’n hollbwysig ein bod ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu i ofalu am ein hadar.


Fel elusen gadwraeth, rydym yn dibynnu ar eich cefnogaeth i achub byd natur ac i ofalu am lefydd lle gall bywyd gwyllt ffynnu. Drwy gymryd rhan yn Gwylio Adar yr Ardd, gallwch chi wneud gwahaniaeth hefyd. Lle bynnag rydych chi, beth bynnag welwch chi, mae’n cyfrif!

A women taking part in Big Garden Birdwatch on her iPad

Dyma sut mae cymryd rhan yn Gwylio Adar yr Ardd

Mae cymryd rhan yn hollol syml

1. Gwyliwch yr adar o’ch cwmpas am awr

2. Cyfrwch faint o bob rhywogaeth o adar sy’n glanio yn eich ardal chi

3. Ewch ar-lein a dweud wrthym beth welsoch chi


Dilynwch gyngor Covid eich gwlad berthnasol am yr wybodaeth ddiweddaraf wrth i ganllawiau newid ac amrywio rhwng Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mwynhewch wylio adar yr ardd yn ddiogel.

A robin perched on a window feeder. She looks hungry!

Sut mae denu adar i'ch gardd

Dewch â’r holl adar i’ch Gwylio Adar yr Ardd gyda’n cyngor arbenigol a’n hawgrymiadau ar beth a sut i fwydo’r adar. Y llynedd roedd dros filiwn o bobl wedi cymryd rhan, gan gyfri dros 17 miliwn o adar. Mae hynny’n golygu bod llawer o adar wedi heidio i’r teclynnau bwydo!


Dysgwch gan ein harbenigwyr sut gallwch chi ddenu adar i’ch gardd yn ystod Gwylio Adar yr Ardd – a drwy gydol y flwyddyn. Dim gardd? Dim problem! Gall hyd yn oed teclyn bwydo bach ar silff ffenestr wneud gwahaniaeth mawr. Tarwch olwg ar ein cyngor nawr.

Beth welwch chi?

Y peth gwych am y digwyddiad Gwylio Adar ydy y gallai unrhyw beth hedfan draw! Gall unrhyw beth ddigwydd, mae adar prin sydd wedi cael eu gweld yn y gorffennol yn cynnwys crëyr gwyrdd America a llwydfron fach Siberia. Ond i lawer ohonom, mae’r adar mwy cyffredin yn codi ein calon llawn cymaint. Pwy sydd ddim wrth eu bodd yn gweld robin bach beiddgar neu lu o ditw cynffon hir? Mae pob aderyn yn dod â llawenydd pan fyddwn yn treulio amser yn eu mwynhau. Ond mae ein bywyd gwyllt yn newid. Dros y 50 mlynedd diwethaf, rydyn ni wedi colli 38 miliwn o adar. Mae un o’r adar a welwyd yn rheolaidd yn Gwylio Adar yr Ardd, y llinos werdd, wedi dirywio cymaint iddi gael ei hychwanegu at Restr Goch Adar y DU yn 2021. Mae Gwylio Adar yr Ardd yn ein helpu i fonitro sut mae ein hadar yn ymdopi. Dysgwch am yr adar y gallech chi eu gweld eleni.

A robin shouting

Gwylio Big Garden Birdwatch Live!

Gwyliwch Big Garden Birdwatch Live i gael sylwebaeth arbenigol o bob cwr o’r DU, yn ogystal â chyfweliadau a sgyrsiau â gwesteion arbennig ac arbenigwyr bywyd gwyllt. Dyma eich cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych i’n harbenigwyr, ac i rannu eich lluniau a’ch straeon â chymuned Gwylio Adar yr Ardd. Byddwn yn fyw ar benwythnos Gwylio Adar yr Ardd rhwng dydd Gwener 28 Ionawr a dydd Sul 30 Ionawr. Cofiwch alw heibio!


Am flas o beth sydd i ddod, pam ddim gwylio ein camera cyflenwr bwyd yn Arne?

Which garden bird are you?

Pa aderyn yr ardd ydych chi?

Rhowch gynnig ar ein cwis personoliaeth hwyliog i gael gwybod pa aderyn ydych chi. Allech chi fod yn aderyn y to, un o’r criw sy’n hoffi clecs? Neu a ydych chi’n robin, yn ddewr a gyda chân odidog? Rhannwch eich canlyniad a chael gwybod beth yw eich ffrindiau hefyd!