Dewiswch iaith: Cymraeg English

Gwylio Adar yr Ardd

Cymerodd dros filiwn o bobl ran yn y cyfrifiad, ond pa aderyn ddaeth i’r brig?

Mae'r awr fawr wedi cyrraedd! Darganfyddwch pa adar sy’n ffynnu, yn dirywio, a pha aderyn a hawliodd goron Adar yr Ardd eleni.

Gwylio Adar yr Ardd 2021 oedd yr un mwyaf erioed, gyda dros filiwn o bobl yn cymryd rhan yn y cyffro. Daeth pobl at ei gilydd, o bob rhan o'r DU, gan ddod o hyd i lawenydd yn natur, er gwaethaf pwysau cyfyngiadau’r cyfnod clo.

Gyda'n gilydd, darganfuom y bywyd gwyllt anhygoel sydd ar gael ar garreg ein drws, a daethom at ein gilydd ar gyfer arolwg bywyd gwyllt mwyaf y byd.

Darganfod enillwyr a chollwyr 2021

BGBW blue tit in flowerpot | The RSPB

Mae canlyniadau’r cyfrifiad eleni wedi’u cadarnhau. Ond beth maen nhw'n ei ddatgelu? Pa adar a welwyd fwyaf, o'n dinasoedd prysur i'n cymunedau gwledig?

Ai 2021 yw'r flwyddyn lle mae ffrind y garddwr, y robin goch, yn cyrraedd y brig? Neu a fydd yr aderyn y to yn fwy poblogaidd? Neu ai’r ddrudwen fydd yn hedfan ei ffordd i fyny’r safleoedd i gyrraedd y brig? Gadewch inni gwrdd â'r enillwyr a'r collwyr, a darganfod pa aderyn a hawliodd y goron.

Uchafbwyntiau byw Gwylio Adar yr Ardd

Yn newydd ar gyfer 2021, roedd ein digwyddiad byw yn llwyddiant ysgubol. Gyda nodweddion byw gan arbenigwyr natur a lluniau o wahanol warchodfeydd, daethom at ein gilydd mewn ffordd nas gwelwyd o'r blaen, i ateb eich cwestiynau a rhannu'r wefr o wylio bywyd gwyllt gyda’n gilydd.

Robin | The RSPB

Mwynhewch fwy o’r hyn rydych yn ei garu

House sparrows on feeder | the RSPB

Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau cymryd rhan yn y prosiect. Mae'r boddhad o wylio bywyd gwyllt a'r pleser o ddarganfod natur ar garreg ein drws yn rhywbeth mae llawer ohonom wedi'i brofi yn ddiweddar. Ac mae llawer mwy i’w fwynhau!

Pan fyddwch yn ymuno â'r RSPB, byddwn yn eich cyflwyno i fywyd gwyllt drwy gydol y flwyddyn. Mae ein cylchgrawn wedi ennill sawl gwobr. Ynddo fe geir syniadau am ble a sut mae gweld mwy o fywyd gwyllt, sut mae denu mwy o fywyd gwyllt i'ch gerddi a chasgliad o straeon natur gorau o bob cwr o’r wlad. 

Fel aelod byddwch yn rhan o gymuned sydd a’i chalon wedi selio ar natur.