Dewiswch iaith: Cymraeg English

Cymru

Mae tirweddau a chynefinoedd godidog Cymru yn llawn bywyd gwyllt. Mae ein gwaith yng Nghymru yn helpu i'w ddiogelu.

Gwelwch frain coesgoch yn plymio uwchben clogwyni serth, barcutiaid coch yn hedfan dros fryniau garw a morloi llwyd yn segura ar hyd yr arfordir. Clywch huganod swnllyd yn nythu ar Ynys Gwales a galwadau byrlymus y rugiar ddu. 

 

Mae ein gwaith yng Nghymru yn helpu i ddiogelu'r bywyd gwyllt rhyfeddol yma a'r mannau lle maen nhw'n byw.

View of sea cliffs, RSPB Ramsey Island

Helpwch ni i ddiogelu Ynys Dewi

Mae Ynys Dewi yn gartref i niferoedd pwysig o blanhigion, adar ac anifeiliaid eraill. Helpwch ni i gynnal y lle arbennig hwn.

Mannau i ymweld â nhw

I ddarganfod mwy, dewiswch farciwr o’r map neu closiwch i mewn.
  • Y Fawnog, Arthog

   Y Fawnog, Arthog

   Darn o wlyptir bychan yn nyffryn yr afon Mawddach yw’r Fawnog yn Arthog ac mae’n lle gwych i ddod o hyd i blanhigion, blodau, gloÿnnod byw ac adar rhyfeddol.

   Mwy...
  • Carngafallt

   Carngafallt

   Mae Carngafallt yn lle hyfryd i weld adar neu i fwynhau’r olygfa. Mae’r tirlun o rostir yn arbennig o liwgar ar ddiwedd yr haf, a’r gwanwyn yw’r tymor perffaith i weld adar ymfudol fel y tingoch, crec yr eithin neu gorhedydd y coed.

   Mwy...
  • Coed Garth Gell

   Coed Garth Gell

   Saif Coed Garth Gell, gwarchodfa natur gyda choedlannau derw a rhostir, yn nyffryn yr afon Mawddach. Mae’r llwybrau i ymwelwyr yn eich tywys trwy goedlannau derw hardd gydag afon sy’n llifo’n gyflym ar waelod y cwm.

   Mwy...
  • Conwy

   Conwy

   O’r warchodfa hon, a saif ar lannau aber Conwy, ceir golygfeydd gwych o Eryri a Chastell Conwy, yn hyfryd ar unrhyw adeg o’r flwyddyn.

   Mwy...
  • Cwm Clydach

   Cwm Clydach

   Dewch am dro drwy ardal o goedlan heddychlon ar ddiwrnod braf o haf. Efallai y gwelwch y gwybedog brith, y tingoch neu’r bwncath, yn ogystal â bronwen y dŵr ar hyd glannau isaf yr afon Clydach.

   Mwy...
  • Ynys Gwales

   Ynys Gwales

   Ynys anghysbell ymhell oddi ar y lan yw Ynys Gwales, sy’n cynnal 39,000 pâr o huganod sy’n nythu. Dyma drydedd nythfa fwyaf y byd o huganod ar yr Atlantig, ac mae’n cynnal oddeutu 10% o boblogaeth y byd.

   Mwy...
  • Ghosts of the forest - black grouse watch

   Ghosts of the forest - black grouse watch

   Set against the stunning moorland backdrop of Coed Llandegla Forest, groups of us black grouse males meet at our display ground – or lek – to show off to the females, so the stakes are high.

   Find out more
  • Gwenffrwd-Dinas

   Gwenffrwd-Dinas

   Dewch i fwynhau taith gerdded trwy goedlan gwern a derw hynafol, heibio i afonydd cyflym a thrawiadol. Saif y warchodfa yng nghanol harddwch canolbarth Cymru.

   Mwy...
  • Llyn Efyrnwy

   Llyn Efyrnwy

   Mae ein canolfan ymwelwyr a’n siop sy’n llawn o nwyddau yn fannau cychwyn delfrydol i’ch ymweliad. Ymunwch â llwybr trwy’r goedlan a chyn bo hir bydd bywyd gwyllt o’ch cwmpas ym mhob man.

   Mwy...
  • Gwlyptiroedd Casnewydd

   Gwlyptiroedd Casnewydd

   Mae’r warchodfa natur hon yn cynnig hafan i fywyd gwyllt ar gwr y ddinas, ond mae’n lle gwych i bobl hefyd, gyda’n canolfan ymwelwyr, caffi, siop a man chwarae i blant.

   Mwy...
  • Y Parlwr Du

   Y Parlwr Du

   Dewch draw yn ystod misoedd y gaeaf ac fe gewch gyfle i weld miloedd o adar yn bwydo. Penllanw yw’r adeg gorau i alw draw, pan fydd y môr yn gorfodi’r adar i symud i’r morfeydd heli, lle gellir eu gweld yn nes fyth.

   Mwy...
  • Ynys Dewi

   Ynys Dewi

   Ar yr ynys drawiadol hon oddi ar lannau Sir Benfro mae clogwyni hyd at 120 metr o uchder – y man perffaith i adar môr nythu yn y gwanwyn a’r haf. Ewch am dro ar hyd y rhostir arfordirol i fwynhau golygfeydd rhyfeddol.

   Mwy...
  • Clogwyni Ynys Lawd

   Clogwyni Ynys Lawd

   Dewch i fwynhau golwg agos o’r nythfa ar y clogwyni, gyda chymorth ysbienddrychau a thelesgopau a ddarperir. Cewch gyfle i wylio gwylogod, llursod a phalod wrth iddyn nhw i gyd fagu eu cywion.

   Mwy...
  • Gwlyptiroedd y Fali

   Gwlyptiroedd y Fali

   Wrth ymweld â’r llynnoedd hyn a amgylchynir gan hesg cewch gyfle i weld adar dwr drwy’r flwyddyn gron. Chwiliwch am hwyaid copog, pengoch, llydanbig, a llwyd yn ogystal â gwyachod sydd i gyd yn nythu yma.

   Mwy...
  • Ynys-hir

   Ynys-hir

   Ar Ynys-hir ceir cymysgedd o goed derw Cymreig, glaswelltir llaith a morfeydd heli. Chwiliwch am adar ysglyfaethus o un o’n saith cuddfan.

   Mwy...
  RSPB Mawddach Valley Nature Reserve, Wales

  Gweithredwch

  Gyda’n gilydd, gallwn roi cartref i fyd natur

  Rydym yn gweithio ledled Cymru ac ar draws gweddill y DU i roi cartref i fyd natur. Ond ni fedrwn wneud hynny heboch chi. A wnewch roi eich cefnogaeth i ni? Mae pob aelod yn cael:

  • Mynediad am ddim i dros 170 o warchodfeydd natur yn y DU
  • Cylchgrawn Nature's Home ac Y Barcud – cylchlythyr RSPB Cymru – bob chwarter
  • Pecyn croeso i'ch helpu i wneud yn fawr o'ch aelodaeth
  • Rhodd rhad ac am ddim o’ch dewis chi.

  Dowch yn aelod o'r RSPB. Mae eich aelodaeth yn ein helpu i arbed natur a diogelu ardaloedd gwyllt.